• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Редколегія збірника

Редколегія збірника

Редколегія збірника «Культура слова»

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна Інститут української мови HAH України завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, головний редактор збірника доктор філологічних наук чл.-кор. НАН України, професор
БИБИК Світлана Павлівна Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, заступник головного редактора збірника доктор філологічних наук професор
ГАНЖА Ангеліна Юріївна Інститут української мови HAH України старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, заступник головного редактора збірника кандидат філологічних наук
СЮТА Галина Мирославівна Інститут української мови HAH України старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, відповідальний секретар збірника доктор філологічних наук старший науковий співробітник

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна Інститут української мови HAH України завідувач відділу граматики та наукової термінології доктор філологічних наук професор
ГРИЦЕНКО Павло Юхимович Інститут української мови HAH України директор доктор філологічних наук професор
КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна Інститут української мови HAH України завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор
МЕХ Наталія Олександрівна Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор
СОКОЛОВА Світлана Олегівна Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук професор
ТРУБ Володимир Михайлович Інститут української мови HAH України провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук старший науковий співробітник
ВЕРБИЧ Святослав Олексійович Інститут української мови HAH України старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики доктор філологічних наук старший науковий співробітник
КОЦЬ Тетяна Анатоліївна Інститут української мови HAH України старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики доктор філологічних наук старший науковий співробітник
АРХАНГЕЛЬСЬКА Алла Мстиславівна Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці завідувач секції україністики доктор філологічних наук професор
РАДЕВА Василка Софійський університет Св. Климента Охридського головний редактор журналу «Българска реч», завідувач кафедри болгарської мови доктор філологічних наук професор
МИТНИК Ірена Варшавський університет завідувач кафедри україністики доктор габілітований професор
ЧИЖЕВСЬКИЙ Фелікс Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) директор Інституту слов’янської філології доктор філологічних наук професор

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

ПІБ Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
БОБУХ Надія Миколаївна ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завідувач кафедри української та іноземних мов доктор філологічних наук професор
БОЙКО Надія Іванівна Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук професор
ГЛУХОВЦЕВА Катерина Дмитрівна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка завідувач кафедри української філології та загального мовознавства доктор філологічних наук професор
ДАНИЛЮК Ніна Олексіївна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки професор кафедри української мови, завідувач кафедри романських мов та інтерлінгвістики доктор філологічних наук професор
КОНДРАТЕНКО Наталія Василівна Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова завідувач кафедри прикладної лінгвістики доктор філологічних наук професор
КОЧАН Ірина Миколаївна Львівський національний університет ім. І. Франка завідувач кафедри українського прикладного мовознавства доктор філологічних наук професор
КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича завідувач кафедри сучасної української мови доктор філологічних наук професор
МАЛЕНКО Олена Олегівна Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики доктор філологічних наук професор
МАРТИНОВА Ганна Іванівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики доктор філологічних наук професор
ОЛЕКСЕНКО Володимир Павлович Херсонський державний університет декан факультету української філології та журналістики доктор філологічних наук професор
СОЛОГУБ Надія Миколаївна Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського завідувач кафедри мов доктор філологічних наук професор
СТЕПАНЕНКО Микола Іванович Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка ректор доктор філологічних наук професор
СТРУГАНЕЦЬ Любов Василівна Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення доктор філологічних наук професор