• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2014 » Збірник «Культура слова» - №80, 2014

Збірник «Культура слова» – №80, 2014

Збірник «Культура слова» – №80, 2014
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №80, 2014

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Н. О. Мех

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Староукраїнське джерело мови Тараса Шевченка
Л. Гнатюк
Культура слова, 2014, 1 (80): 6–20 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Тарас Шевченко і становлення літературної норми
Т. Коць
Культура слова, 2014, 1 (80): 20–32 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Опозиція «усне – писемне» у мові творів Тараса Шевченка
Л. Масенко
Культура слова, 2014, 1 (80): 32–41 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови
Т. Мельник
Культура слова, 2014, 1 (80): 41–49 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В СУЧАСНОМУ ПРОЧИТАННІ

«Садок вишневий коло хати» – символ української ідентичності
С. Єрмоленко
Культура слова, 2014, 1 (80): 50–59 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Стилістична структура комедії «Сон» Тараса Шевченка
Л. Мацько
Культура слова, 2014, 1 (80): 59–73 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгвостилістичний аналіз 12 Псалма Давидового у переспіві Тараса Шевченка
О. Задорожна
Культура слова, 2014, 1 (80): 73–79 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Самоповтори в поетичній мові Тараса Шевченка
Г. Сюта
Культура слова, 2014, 1 (80): 79–89 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Шевченкові словесні образи на сторінках жіночого журналу
М. Мамич
Культура слова, 2014, 1 (80): 90–95 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Розмова з Шевченком на Чернечій горі
О. Білокінь
Культура слова, 2014, 1 (80): 95–109 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Шевченкове слово в сучасному лінгвістичному дискурсі
Н. Бойко
Культура слова, 2014, 1 (80): 109–120 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

«Рожевим крином процвіти!» (слово-образ Тараса Шевченка)
Н. Сологуб
Культура слова, 2014, 1 (80): 121–125 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!» (заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка)
М. Баган
Культура слова, 2014, 1 (80): 126–133 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«На раду тиху, на розмову, Коли ми зійдемося знову» (маркери усності в поемах Тараса Шевченка)
С. Бибик
Культура слова, 2014, 1 (80): 134–141 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Доле! Доле! Моя ти співаная воле!» (концепт доля у поезії Т. Шевченка)
Л. Кравець
Культура слова, 2014, 1 (80): 141–151 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Концепт «Бог» у мовотворчості Тараса Шевченка (рівень синтагматичних відношень)
Т. Вільчинська
Культура слова, 2014, 1 (80): 151–158 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Тарас Шевченко: пророк у пошуках правди (концепт правда)
О. Маленко
Культура слова, 2014, 1 (80): 158–166 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Колоративи в «Кобзарі» Тараса Шевченка: культурологічний та цивілізаційний аспекти
І. Колеснікова
Культура слова, 2014, 1 (80): 166–171 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мотив батьківства в мові поезії Тараса Шевченка
Ж. Марфіна
Культура слова, 2014, 1 (80): 172–176 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Українізми в перекладах поетичних творів Тараса Шевченка
І. Самойлова
Культура слова, 2014, 1 (80): 177–187 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Жива душа поетова святая, Жива в святих своїх речах…»
Н. Шарманова
Культура слова, 2014, 1 (80): 188–195 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Епітет святий у поезії Т. Шевченка
Н. Грицик
Культура слова, 2014, 1 (80): 195–203 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У СЛОВНИКУ

Словник мови Шевченка й вивчення історії української мови
Т. Марченко
Культура слова, 2014, 1 (80): 204–215 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Шевченкові тексти як джерело словника «Одвічні слова української культури»
Н. Мех
Культура слова, 2014, 1 (80): 215– 224• Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА «ЩОДЕННИКА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Мовні образи сучасників Тараса Шевченка у його «Щоденнику»
І. Сирко
Культура слова, 2014, 1 (80): 225–236 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Тарас Шевченко в щоденниковому дискурсі Олеся Гончара
С. Ігнатьєва
Культура слова, 2014, 1 (80): 236–242 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
В ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

Тарас Шевченко й Олександр Пушкін у сучасних підручниках з рідних мов
А. Пономаренко
Культура слова, 2014, 1 (80): 243–257 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Шевченкові тексти і тексти про Шевченка в підручниках з української мови
В. Сичова
Культура слова, 2014, 1 (80): 257–265 • Мова статті: українська • Анотація • PDF