• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Лінгвостилістична макроструктура роману Олеся Гончара «Твоя зоря»

Анотація: Лінгвостилістична макроструктура роману Олеся Гончара «Твоя зоря»

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811. 161.2

МАЦЬКО Любов Іванівна –
доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
вул. Тургенєвська, 8/14, м. Київ, 01001
E-mail: stylistyka@ukr.net

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто лінгвостилістичну макроструктуру тексту роману Олеся Гончара «Твоя зоря» у координатах української національно-державницької ідеології, високого інтелекту і художньої майстерності мовотворчої особистості захисника Вітчизни, письменника, державного діяча, громадянина України – Олеся Терентійовича Гончара.

Ключові слова: українська мова, естетика слова, образ, лінгвостилістика, експресія, асоціативно-образний звʼязок.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білаш О. Про Олеся Терентійовича… Високоліття. Олесю Гончару – 75. Київ: Укр. письменник, 1993. С. 180 – 183.
 2. Гончар О. Чим живемо. На шляхах українського відродження. Київ: Укр. письменник., 1992. С. 47 – 48.
 3. Гончар Олесь. Твоя зоря. Романи і повісті. Київ: Дніпро, 1980. № 4. 327 с.
 4. Гончар Олесь. Українська мова. Енциклопедія. Київ: Вид. «Українська енциклопедія» М. П. Бажана. 2000. 603 с.
 5. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд. Київ, 2007. С. 117 – 123.
 6. Кононенко В. І. Символи української мови. Івано-Франківськ, 1996. С. 86.
 7. Пахльовська О. Хто захистить Авеля? Гуманітарна політика і місія інтелектуалів. Інтервʼю. День. 2008. № 19, 2. ІІ. С. 4.
 8. Примак Т. В. Символіка степу у творах О. Гончара. Вісн. Запоріз. держ. у-ту. Сер.: Філол. науки. 3. 2002. № 2. С. 80 – 83.
 9. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Київ: Брама, 2004. 318 с.
 10. Степаненко М. Рідне українське слово. Полтава: АСМІ, 2005. 392 с.
 11. Сюта Г. Адаптація понять інтертекстуальність, гіпертекст у науковій парадигмі української лінгвостилістики. Лінгвостилістика: обʼєкт – стиль, мета – оцінка. Київ, 2007. С. 218 – 226.