• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ У СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ У СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УДК 37.016
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2938-5306

ГАНЖА Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
E-mail: ganzhalina@ukr.net

ORCID: 0000-0002-5559-5545

ГАЛАКТІОНОВА Надія Михайлівна,
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
E-mail: ganzhalina@ukr.net

Анотація

У статті проаналізовано специфіку використання гумористичних текстів у підручниках з української мови для 7 – 9 класів загальноосвітніх шкіл. Вказано на потребу врахування фонового досвіду комунікантів під час навчання мови, особливостей сміхової субкультури підлітків та хронологічної маркованості цитованих гумористичних творів. При цьому зауважено, що провідну роль у продукуванні сміхової культури відіграють засоби масової комунікації. Підкреслено, що сучасна українська сміхова культура реалізується також через карнавалізацію соціальної реальності в Інтернеті – в соціальних мережах, різних віртуальних співтовариствах і субкультурних утвореннях. Спостережено, що дослідники відзначають особливу роль гумористичного мінітексту – анекдоту, жарту чи усмішки – через символічність його змісту і значний аксіологічно-креативний потенціал.

Ключові слова: лінгвопрагматика, дидактичний потенціал тексту, сміхова культура, гумористичний мінітекст, підручник.

 

Авраменко О. М. Українська мова: підруч. для 9 кл. Київ: Грамота, 2017.

Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т., Жук М. Г. Українська мова: підруч. для 7 кл. Київ: Грамота, 2015.

Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова: підруч. для 8 кл. Київ: Генеза, 2016.

Липова І. О. Використання мовних засобів комічного на уроках української мови. Актуальні питання філології та методології: збірник наукових праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. С. 56 – 61.

Панкова Л. О. Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних процесів: автореф. дис… канд. філософ. наук. Харків, 2008.

Прокопенко Н. М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу. URL: http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2016-1/9.pdf

Самохіна В. О. Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13724/2/ 96.pdf

Ющук І. П. Українська мова : підручник для 7 кл. Тернопіль: Навчальна книга ‒ Богдан, 2015.