• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: ЛІНГВОСОФІЯ СУЧАСНОГО ГУМОРУ Й САТИРИ В ЖУРНАЛІ «ПЕРЕЦЬ»

Анотація: ЛІНГВОСОФІЯ СУЧАСНОГО ГУМОРУ Й САТИРИ В ЖУРНАЛІ «ПЕРЕЦЬ»

УДК 811.323:130.2
ORCID: https://orcid.org/0000-00034622-9559

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
Е-mail: tetyana_kots@ukr.net

Анотація

Стаття присвячена аналізові мовних засобів гумору й сатири в журналі «Перець». Особливу увагу звернено на ядерні поняття текстів (влада, соціальна сфера, економіка), навколо яких формуються сатирично-гумористичні парадигми оцінних мовних засобів. Гумористично-сатиричний ефект досягається поєднанням високого й низького стилів, об’єднанням в одному ряду неоднорідних предметів, контекстуальною логічною невідповідністю, повтором багатозначних слів, нагромадженням синонімів, уживанням перифраз трансформованих народнорозмовних фразеологізмів. Основна функція сміху на сучасному етапі життя суспільства полягає в зведенні до мінімуму соціального стресу, в адаптації суспільства до докорінної зміни соціокультурних цінностей, у максимально безболісному сприйманні щоденних побутових труднощів.

Ключові слова: гумор, іронія, сатира, високий стиль, низький стиль, прецедентні вислови.

 

Аверинцев С. С. О духе времени и чувстве юмора. Новый мир. 2000. № 1. С. 137 – 140.

Делез Ж. Логика смысла. Москва: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

Євтушенко О. Філософія гумору: чверть століття з її величністю Карикатурою. День. 2008. № 168.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001.

Кант И. Критика способности суждения. Москва: Искусство, 1994.

Кокотюха О. Політикам на сміх. URL: http://www.ukrrudprom.ua/ digest/drefvcdfesdfdvc090408.html.

Мальцева О. В.Тематика та смислові акцентуації гумору і сатири постмодерної доби (соціально-філософський аналіз). Наукові записки. Серія «Філософія». 2013. Випуск 12. С. 71 – 79.

Рихло П. Сатира. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці: Золоті литаври, 2001.

Тараненко О. Іронія. Українська мова. Енциклопедія (С. 230 – 231). Київ: «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2007.

Viktorov D. Lerireefe le risible. Paris: АРІ, 1952.

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Перець 2018 – Перець. 2018. № 1, 5, 10.

Перець 2019 – Перець. 2019. № 2.