• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: «УТИХОМИРТЕСЬ НА ЧАС І ВИСЛУХАЙТЕ МЕНЕ» (КОНФРОНТАЦІЙНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МОВІ КЛАСИЧНОЇ ТА СУЧАСНОЇ ДРАМИ)

Анотація: «УТИХОМИРТЕСЬ НА ЧАС І ВИСЛУХАЙТЕ МЕНЕ» (КОНФРОНТАЦІЙНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МОВІ КЛАСИЧНОЇ ТА СУЧАСНОЇ ДРАМИ)

УДК 811.161.2’38

КОРОЛЬОВА Валерія Володимирівна,
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010;
Е-mail: koroliova@i.ua
ORCID: 0000-0002-7482-0517

Анотація

У статті проаналізовано конфронтаційні стратегії маніпулювання і мовної агресії в діалогах персонажів п’єс Івана Котляревського та Сергія Щученка. Під конфронтаційною комунікативною стратегією запропоновано розуміти ситуативний конфлікт як результат динамічної комунікативної ситуації протистояння, коли мовці обирають стратегію створення і підтримання такої ситуацій протистояння. Зазначено, що така комунікативна стратегія демонструє настанову мовця проти слухача й орієнтована на активне досягнення власних цілей без урахування інтересів партнера.

Виділено ядерні конфронтаційні тактики, окреслено процес ускладнення комунікативної ситуації через загрозу позитивному й негативному обличчю адресата. Доведено посилення рівня вербальної агресії й збільшення конфронтаційних стратегій у сучасних п’єсах порівняно з драматичними творами XVIII ст.

Ключові слова: конфронтаційна комунікативна стратегія, маніпулювання, мовна агресія, мовний конфлікт, комунікативна ситуація.

Література:

 1. Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти: автореф. дис. канд. філол. наук. Київ, 2005.
 2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва: Едиториал УРСС, 2002.
 3. Котляревський І. Енеїда. Наталка Полтавка. Київ: Веселка, 2000.
 4. Котляревський І. Москаль-чарівник. Українська класична література: кращі комедії (С. 4 – 36). Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2009.
 5. Певнева И. В. Коммуникативные стратегии и тактики в конфликтных ситуациях общения обиходно-бытового и профессионального педагогического дискурсов русской и американской лингвокультур: автореф. дис. канд. филол. наук. Кемерово, 2008.
 6. Щученко С. Давай пограємо. 2004. URL: http://www.kurbas.org.ua/ dramlab/schuchenko/Schuchenko-play1 (дата звернення: 03.10.2019).
 7. Щученко С. Зачаровані потвори. Сучасна українська драматургія: альманах / упорядн. Неда Неждана (С. 226 – 271). Київ: Укр. письменник, 2006. Вип. 3.
 8. Щученко С. Фелічіта. 2008. URL: http://www.kurbas.org.ua/dramlab/ schuchenko/Schuchenko-play5 (дата звернення: 03.10.2019).
 9. Goff man E. On Face Work. Interaction Ritual: Essays on Face-toFace Behaviour (p. 5 – 45). London: Anchor Books, 1972.
 10. Leech G. N. Principles of Pragmatics. London, NY: Longman, 1983.