• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2013 » Збірник «Культура слова» – №78, 2013

Збірник «Культура слова» – №78, 2013

Збірник «Культура слова» – №78, 2013
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №78, 2013

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — С. П. Бибик

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

МОВОСВІТ АНДРІЯ МАЛИШКА

Мовна особистість А. Малишка як лінгвокультурологічний феномен
Л. Мацько
Культура слова, 2013, 1 (78): 7–11 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Народнопоетична метафора в мовотворчості А. Малишка
Л. Кравець, А. Вертепна
Культура слова, 2013, 1 (78): 12–18 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Народнопісенна універсалія зоря в мові поезії А. Малишка
Т. Беценко
Культура слова, 2013, 1 (78): 18–22 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Пісня, що народ заколосила…» (образ пісні в поетичній мові А. Малишка)
Н. Мех
Культура слова, 2013, 1 (78): 22–25 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Слово-образ вода в ідіостилі А. Малишка
Т. Коць
Культура слова, 2013, 1 (78): 26–30 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«І я пройду путі до краю, Красу приймаючи земну…» (мовний образ краси в поезії А. Малишка)
І. Підгородецька
Культура слова, 2013, 1 (78): 30–33 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Світ Слова А. Малишка
В. Сухенко
Культура слова, 2013, 1 (78): 34–37 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Моє серце схоже на порох!» (образ серця в поетичній мові А. Малишка)
О. Черемська
Культура слова, 2013, 1 (78): 38–44 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Римостиль А. Малишка
Л. Мовчун
Культура слова, 2013, 1 (78): 44–50 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ

Професор Лідія Андріївна Лисиченко – Науковець, Вчитель, Людина
О. Маленко
Культура слова, 2013, 1 (78): 51–54 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Історико-мовна та українознавча спадщина професора Ольги Георгіївни Муромцевої
О. Черемська
Культура слова, 2013, 1 (78): 55–58 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Біблійна цитата в українській поетичній мові ХХ ст.
Г. Сюта
Культура слова, 2013, 1 (78): 59–68 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лексико-семантичні ознаки карнавальності в постмодерністському тексті
І. Дегтярьова
Культура слова, 2013, 1 (78): 68–73 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Оказіональні назви в українській дитячій прозі
І. Денисовець
Культура слова, 2013, 1 (78): 73–76 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон»
Л. Томіленко
Культура слова, 2013, 1 (78): 77–81 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Епітети-кольоративи в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (портретна характеристика людини)
Г. Дядченко
Культура слова, 2013, 1 (78): 81–88 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Авторські неологізми в мові письменників Луганщини
І. Ніколаєнко
Культура слова, 2013, 1 (78): 88–92 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Це місто — прекрасне, як усмішка долі…» (мовний образ міста в українській поезії другої половини ХХ ст.)
Л. Прокопович
Культура слова, 2013, 1 (78): 92–97 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз)
О. Задорожна
Культура слова, 2013, 1 (78): 98–103 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

Гроші можуть «згоріти», їх можуть і «заморозити» (семантична динаміка дієслів у сучасній українській публіцистиці)
М. Навальна
Культура слова, 2013, 1 (78): 104–109 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Скажи мені, хто я, тоді я скажу тобі, хто ти» (трансформація прислів’їв у сучасній мові)
І. Глуховцева
Культура слова, 2013, 1 (78): 109–113 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Жінка-космонавт чи космонавтка? (до проблеми норми творення назв осіб жіночої статі)
Л. Кислюк
Культура слова, 2013, 1 (78): 114–118 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Сленгізми в рекламі
О. Таран
Культура слова, 2013, 1 (78): 118–124 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовна культура сучасної реклами
О. Бас-Кононенко
Культура слова, 2013, 1 (78): 124–129 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ І ПИСЕМНОСТІ

Вторинна номінація Харкова в есе Юрія Шевельова «Четвертий Харків»
В. Калашник, Р. Трифонов
Культура слова, 2013, 1 (78): 130–135 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгвокультурний зміст назв українських календарних свят
Н. Цівун
Культура слова, 2013, 1 (78): 136–143 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

У СВІТІ ВЛАСНИХ НАЗВ

Найпоширеніші українські прізвища Луганщини
К. Глуховцева
Культура слова, 2013, 1 (78): 144–148 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Як пояснювати походження власних географічних назв
С. Вербич
Культура слова, 2013, 1 (78): 148–154 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Відтопонімні прикметники Львівської області (деривати від ойконімів на -ич-і та -че)
В. Яцій
Культура слова, 2013, 1 (78): 154–157 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

УСНА МОВА. ВИМОВА. НАГОЛОС

Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду з суфіксом -к(а)
В. Винницький
Культура слова, 2013, 1 (78): 158–163 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Ситуативні «відхилення від норм» у сучасному радіоінтерв’ю
С. Бибик
Культура слова, 2013, 1 (78): 163–168 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Інтонаційна виразність наукового мовлення
Н. Вербич
Культура слова, 2013, 1 (78): 168–176 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАРІЧЧЯ. ГОВОРИ. ГОВІРКИ

Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького
І. Матвіяс
Культура слова, 2013, 1 (78): 177–182 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Іронічні вислови як засіб вираження оцінки в діалектному тексті
В. Лєснова
Культура слова, 2013, 1 (78): 182–187 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ

Презентує – це не репрезентує
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 188–191 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чому вони горе-фахівці?
Т. Гарбарчук
Культура слова, 2013, 1 (78): 191–192 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Який чи котрий?
М. Братусь
Культура слова, 2013, 1 (78): 193–199 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Дихай у віхтик і мовчи та диш
Ю. Романюк
Культура слова, 2013, 1 (78): 200–201 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Залиши чи залиш?
Ю. Романюк
Культура слова, 2013, 1 (78): 201–201 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Заспокійся чи заспокойся?
Ю. Романюк
Культура слова, 2013, 1 (78): 202–202 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Малолітні діти чи малі діти?
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 202–202 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Найменовані на честь…
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 203–203 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

На мосту чи на мості?
Ю. Романюк
Культура слова, 2013, 1 (78): 204–204 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Не з дієприкметниками: окремо, а не разом
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 205–205 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чекайте в приймальні
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 205–205 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чим можна замінити прийом?
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 206–206 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Як правильно відмінювати складні прізвища?
К. Городенська
Культура слова, 2013, 1 (78): 207–208 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Опановуємо мовознавчу науку (Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів. Голянич М. І., Іванишин Н. Я., Ріжко Р. Л., Стефурак Р. І. За редакцією М. І. Голянич. Івано-Франківськ: Сімик, 2012. 392 с.)
Т. Коць
Культура слова, 2013, 1 (78): 209–211 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мистецтво розповіді про шедеври живопису (Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвропейського мистецтва. Київ.: Мистецтво, 2011. 112 с.: іл.)
С. Єрмоленко
Культура слова, 2013, 1 (78): 212–216 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Кращі випуски
Культура слова, 2013, 1 (78): 217–218 • Мова статті: українська • Анотація • PDF