• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Про збірник

Про збірник


ISSN друкованої версії – 0201-419Х
e-ISSN 2708-9827

ЗБІРНИК «КУЛЬТУРА  СЛОВА»

Засновники збірника:
Національна академія наук України та Інститут української мови НАН України
Видавець:
Інститут української мови НАН України
Виходить: з вересня 1967 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 11864-735Р від 19.10.2006 р., видане Міністерством юстиції України
Періодичність: два рази на рік
Сфера розповсюдження:
загальнодержавна та зарубіжна
Коло читачів:
науковці, аспіранти, викладачі, студенти
Вітчизняне наукове видання

Фахова реєстрація у ДАК України: включено до Переліку друкованих фахових видань України (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016)
Склад редколегії:
16 осіб, з них 1 – член-кореспондент НАН України; 4 – закордонні фахівці у галузі мовознавства, доктори філологічних наук (Республіка Болгарія, Республіка Польща, Чеська Республіка); 15 – доктори філологічних наук.
Тематична спрямованість:
висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, граматики, термінології, ономастики, публікація мовних порад, консультацій.


Рубрики збірника

 • Теорія та історія лінгвостилістики
 • Слово в художньому творі
 • Мова і час
 • Термін і сьогодення
 • Мова засобів масової комунікації
 • Мовна норма: стале і змінне
 • З історії культури і писемності
 • У світі власних назв
 • Граматична стилістика
 • Вимова і наголос
 • Скарби народного слова
 • На допомогу вчителеві
 • Постаті українських мовознавців
 • Рецензії
 • Наші консультації
 • Думки понад часом
 • Відомості про авторів

В електронних бібліотеках

Електронну версію наукового збірника «Культура слова» розміщено

На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ: http://dspace.nbuv.gov.ua/

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України: http://www.nas.gov.ua/

Бібліометричний профіль журналу в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/

В соціальних мережах

Facebook
Wikipedia.org


Правоустановчі документи


Проблематика

Журнал друкує матеріали, присвячені актуальним теоретичним і практичним проблемам української мови в галузі лінгвостилістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, історії мови, діалектології, граматики, термінології, ономастики, культури мови, а також з проблем інтегративного мовознавства, правопису, кодифікації лексико-граматичних і стилістичних норм тощо.

На сторінках журналу публікують огляди новинок з українського та славістичного мовознавства, лінгвостилістики та рецензії на видання, які становлять помітне явище у мовознавстві. Крім цього, журнал публікує статті, присвячені ювілеям видатних мовознавців, висвітлює проблеми, порушувані на мовознавчих форумах – симпозіумах, конференціях та конгресах.

Рецензування

Усі статті, що надсилаються до редакції журналу «Культура слова», переглядаються та редагуються. Редакція журналу приймає рішення про подані рукописи.

За рекомендацією рецензента, згідно з рішенням редакції, їх приймають до друку, надсилають на доопрацювання або відхиляють.

На прохання редакції статті подаються із зовнішніми рецензіями.

Журнал не є передплатним виданням