• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2013 » Збірник «Культура слова» - №79, 2013

Збірник «Культура слова» – №79, 2013

Збірник «Культура слова» – №79, 2013
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №79, 2013

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Т. А. Коць

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

МОВОСВІТ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького
С. Єрмоленко
Культура слова, 2013, 2 (79): 6–15 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці «Світогляд українського народу»
Н. Сологуб
Культура слова, 2013, 2 (79): 15–19 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Про аспекти дослідження мови творів Івана Нечуя-Левицького
Л. Мялковська
Культура слова, 2013, 2 (79): 19–29 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Теоретичні засади праць Івана Нечуя-Левицького і тогочасна мовна практика
Т. Коць
Культура слова, 2013, 2 (79): 30–36 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького
Н. Дзюбишина-Мельник
Культура слова, 2013, 2 (79): 36–45 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Та ніч, як Божий рай» (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького «Ніч над Дніпром»)
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 45–54 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Чи пам’ятають в Україні про гетьмана і козаків?» (образи гетьмана та козаків у казці Івана Нечуя-Левицького «Запорожці»)
Н. Мех
Культура слова, 2013, 2 (79): 54–60 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чи вдягала Онися водночас дві спідниці? (назви одягу в мові прози Івана Нечуя-Левицького)
Т. Щербина
Культура слова, 2013, 2 (79): 60–65 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ

Доробок С. Я. Єрмоленко у царині лексикографії
І. Гнатюк
Культура слова, 2013, 2 (79): 66–73 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Точна цитата у сучасному поетичному тексті
Г. Сюта
Культура слова, 2013, 2 (79): 74–82 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20–30-х років ХХ ст.)
Г. Вокальчук
Культура слова, 2013, 2 (79): 82–90 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Динаміка концепту місто в поетичних метафорах ХХ ст.
Л. Кравець
Культура слова, 2013, 2 (79): 90–96 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лексико-семантичне поле «простір» у поезії Євгена Маланюка
Л. Прокопович
Культура слова, 2013, 2 (79): 97–104 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Вербалізація поняття любов у поезії Марії Матіос
Н. Дащенко
Культура слова, 2013, 2 (79): 104–112 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовний образ соціуму у прозі Бориса Антоненка-Давидовича
О. Сенькович
Культура слова, 2013, 2 (79): 112–122 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

Засоби масової комунікації і мовна свідомість сучасного українця
С. Єрмоленко
Культура слова, 2013, 2 (79): 123–125 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Оцінність у мові преси
Т. Коць
Культура слова, 2013, 2 (79): 126–127 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Культура мови сучасної преси
Н. Сологуб
Культура слова, 2013, 2 (79): 128–129 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект
Л. Бурківська
Культура слова, 2013, 2 (79): 130–133 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування?
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 133–135 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексика в заголовках інтернетного видання «Українська правда»
М. Навальна
Культура слова, 2013, 2 (79): 135–141 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовний образ реклами
Г. Сюта
Культура слова, 2013, 2 (79): 141–144 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовний портрет районної газети (на прикладі приватних оголошень)
А. Пономаренко
Культура слова, 2013, 2 (79): 144–148 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лабіринтами мовних перекручень
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 148–151 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Криве дзеркало мови
Г. Сюта
Культура слова, 2013, 2 (79): 151–153 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Культура мови в інтернетних публікаціях на економічну тематику
С. Терещенко
Культура слова, 2013, 2 (79): 153–161 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років ХХ ст.
М. Мамич
Культура слова, 2013, 2 (79): 161–167 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ТА ПИСЕМНОСТІ

Липа липова? (з історії походження й функціонування лексем липа, липовий)
О. Таран
Культура слова, 2013, 2 (79): 168–172 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З історії слова гостинець
Т. Черненко
Культура слова, 2013, 2 (79): 172–176 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕРМІН І СЬОГОДЕННЯ

До питання тлумачення терміна реклама
О. Бугайова
Культура слова, 2013, 2 (79): 177–183 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

УСНА МОВА. ВИМОВА. НАГОЛОС

Повсякденна аудіо культура в українській радіопубліцистиці
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 184–191 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Пауза в науковому мовленні
Н. Вербич
Культура слова, 2013, 2 (79): 192–200 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАРІЧЧЯ. ГОВОРИ. ГОВІРКИ

Відапелятивні та відонімні назви людини в покутсько-буковинських говірках
Л. Колєснік
Культура слова, 2013, 2 (79): 201–208 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Ліфт – підойма
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 209–211 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Правопис назв українських банків
Н. Сологуб
Культура слова, 2013, 2 (79): 211–214 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Сімейний – родинний
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 214–215 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Суспільний – громадський
С. Бибик
Культура слова, 2013, 2 (79): 216–218 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Типові стилістичні помилки дописувачів науково-популярних видань
Т. Коць
Культура слова, 2013, 2 (79): 218–220 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Динаміка сакрального слова (Український «Отче наш»: хрестоматія перекладів. Укладачі: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. Київ, 2013. 140 с.)
Г. Воронич
Культура слова, 2013, 2 (79): 221–222 • Мова статті: українська • Анотація • PDF