• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2014 » Збірник «Культура слова» - №81, 2014

Збірник «Культура слова» – №81, 2014

Збірник «Культура слова» – №81, 2014
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №81, 2014

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Г. М. Сюта

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

МОВОСВІТ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Мовно-естетичний канон художньої прози М. Коцюбинського
С. Єрмоленко
Культура слова, 2014, 2 (81): 6–15 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Письменнику треба знати барви, як і художнику…»
Н. Бойко
Культура слова, 2014, 2 (81): 15–21 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Концепт «чорт» у творчості М. Коцюбинського: особливості номінації
Т. Вільчинська
Культура слова, 2014, 2 (81): 21–27 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Так тільки справжній художник зможе писати!» (лінгвостилістичний аналіз оповідання М. Коцюбинського «Харитя»)
С. Бибик
Культура слова, 2014, 2 (81): 27–33 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Не вважай на врожай, сій жито, хліб буде (мовні візії Михайла Коцюбинського)
Л. Зіневич
Культура слова, 2014, 2 (81): 33–42 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Символіка кольору в мові малої прози М. Коцюбинського
О. Черемська
Культура слова, 2014, 2 (81): 42–47 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Епістолярій М. Коцюбинського: листування з дружиною
Я. Мартиненко
Культура слова, 2014, 2 (81): 47–50 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Слово М. Коцюбинського і про М. Коцюбинського в літературній експозиції Чернігівського музею-заповідника
В. Красавіна
Культура слова, 2014, 2 (81): 50–56 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Мова українських мікропісень-коломийок
І. Матвіяс
Культура слова, 2014, 2 (81): 57–65 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Цитатні коди світової літератури в українській поетичній мові
Г. Сюта
Культура слова, 2014, 2 (81): 65–73 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Словник психоемоційного портретування людини в українській соціально-психологічній прозі першої третини ХХ ст.
О. Сенькович
Культура слова, 2014, 2 (81): 73–82 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

На крилах радіоефіру (до 90-річчя Українського радіо)
С. Єрмоленко, С. Бибик
Культура слова, 2014, 2 (81): 83–91 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Усталення літературної норми в інформаційному просторі сьогодення
Т. Коць
Культура слова, 2014, 2 (81): 92–97 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Про «своє» і «чуже» в українській лексиці
О. Ковтунець
Культура слова, 2014, 2 (81): 97–102 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

Лінгводидактичний потенціал публіцистичних текстів у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів
Т. Коць
Культура слова, 2014, 2 (81): 103–106 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгводидактичні завдання з використанням елементів розмовно-побутової сфери спілкування
С. Бибик
Культура слова, 2014, 2 (81): 107–111 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовна особистість сучасного студента та її історико-культурний тезаурус
К. Глуховцева
Культура слова, 2014, 2 (81): 111–114 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Підручник як джерело інтелектуального тезаурусу сучасного учня
Г. Сюта
Культура слова, 2014, 2 (81): 114–117 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Не бійтесь заглядати у словник vs Інтернет
А. Пономаренко
Культура слова, 2014, 2 (81): 118–123 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Рудименти тоталітарної мови в українських підручниках періоду незалежності
О. Данилевська
Культура слова, 2014, 2 (81): 123–132 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Дотримання єдиного мовного режиму в сучасних підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів
А. Попович
Культура слова, 2014, 2 (81): 133–138 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Системні вади мови підручників та посібників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі рецензованих рукописів)
О. Тищенко
Культура слова, 2014, 2 (81): 139–148 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Гельсінська чи Гельсінкська спілка?
К. Городенська
Культура слова, 2014, 2 (81): 149–149 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Журналіст при мікрофоні чи перед мікрофоном?
К. Городенська
Культура слова, 2014, 2 (81): 150–150 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Санкції до… (щодо, стосовно), санкції проти…
К. Городенська
Культура слова, 2014, 2 (81): 150–152 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Уникаймо суцільної вибірки!
Л. Колібаба
Культура слова, 2014, 2 (81): 152–154 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чим варто користуватися, а чим ні!
В. Фурса
Культура слова, 2014, 2 (81): 154–155 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чим не можна володіти
Л. Колібаба
Культура слова, 2014, 2 (81): 155–160 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Ще раз про рицаря та лицаря
Л. Колібаба
Культура слова, 2014, 2 (81): 161–163 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Ямковий, а не ямочний ремонт доріг
К. Городенська
Культура слова, 2014, 2 (81): 164–164 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ РЕЦЕНЗІЇ

Феномен гри в мові: теоретичні положення, вияви та граматичні рівні (Космеда Т. А., Халіман О. В. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики). Дрогобич: Коло, 2013. 228 с.)
М. Навальна
Культура слова, 2014, 2 (81): 165–167 • Мова статті: українська • Анотація • PDF