• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2015 » Збірник «Культура слова» - №82, 2015

Збірник «Культура слова» – №82, 2015

Збірник «Культура слова» – №82, 2015
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №82, 2015

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — С. П. Бибик

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

МОВА І ТВОРЧІСТЬ КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Кому до волів, кому до бумаг – така жеч (діалог про мову п’єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»)
С. Єрмоленко, С. Бибик, А. Гладишева
Культура слова, 2015, 1 (82): 6–17 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Образи-символи в поезії Михайла Старицького
Н. Левчик
Культура слова, 2015, 1 (82): 18–24 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Вогнем, жагою, пориванням вона серця палила всім (словесний образ Марії Заньковецької в біографічних есе жіночого журналу)
М. Мамич
Культура слова, 2015, 1 (82): 24–29 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВНА НОРМА: СТАЛЕ І ЗМІННЕ

Файне радіо, або регіональна варіантність стильової норми в сучасному радіоефірі
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 30–35 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Культура мови сучасних підручників для початкової школи
Л. Колібаба
Культура слова, 2015, 1 (82): 35–41 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Формування реєстрів загальномовних словників у першій третині ХХ століття
Т. Мельник
Культура слова, 2015, 1 (82): 41–46 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Прийменник по в сучасному львівському мовленні
Г. Сікора
Культура слова, 2015, 1 (82): 47–55 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕОРЕТИЧНА СТИЛІСТИКА

«Величний пам’ятник великому»: штрихи до лінгвошевченкіани Максима Рильського
А. Пономаренко
Культура слова, 2015, 1 (82): 56–17 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Цитата в поетичному тексті: «чуже висловлення» і не тільки
Г. Сюта
Культура слова, 2015, 1 (82): 62–71 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгвопрагматика мовостилю Павла Загребельного
Н. Голікова
Культура слова, 2015, 1 (82): 71–77 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Волосся з фарбами нічних метеликів… (словесний образ волосся в сучасній українській поетичній мові)
Г. Дядченко
Культура слова, 2015, 1 (82): 78–83 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Блажен той муж, воістину блажен… (лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Ліною Костенко)
О. Задорожна
Культура слова, 2015, 1 (82): 83–86 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Метафора і перифраз як ідентифікатори образності інформаційного телеефіру
І. Заліпська
Культура слова, 2015, 1 (82): 87–92 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Ціннісні орієнтири доби тоталітаризму в мові періодичних видань 30-50-х років ХХ ст.
Т. Коць
Культура слова, 2015, 1 (82): 93–102 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Від майдану до Майдану
В. Красавіна
Культура слова, 2015, 1 (82): 102–108 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Відонімні експресиви в мові сучасної української періодики
М. Навальна
Культура слова, 2015, 1 (82): 108–113 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Інтернет-мем – що це?
С. Чемеркін
Культура слова, 2015, 1 (82): 113–116 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Відтік чи відплив інтелекту?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 117–117 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Двісті перша річниця від дня народження Тараса Шевченка
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 117–118 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Державотворчий чи державотвірний?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 118–119 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Замініть заключний!
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 119–120 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Здобувати – діставати
Т. Коць
Культура слова, 2015, 1 (82): 120–121 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Зіставляти чи порівнювати?
Т. Коць
Культура слова, 2015, 1 (82): 121–121 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Ілле чи Іллє в кличному відмінку?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 122–123 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Інфографіка перемагає графіку?
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 123–125 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Нетикет, або мережевий етикет
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 125–128 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Показник – показ – показання
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 128–130 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Селфі – продовження фотоавтопортретування
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 130–132 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Складати – створювати
Т. Коць
Культура слова, 2015, 1 (82): 132–133 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Хабара чи хабаря?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 1 (82): 133–134 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Зіставна стилістика: номінація, стиль, текст (Рец. на: Сопоставительная стилистика руського и украинского языков / Г.Д. Басова, Т.М. Голосова, Ю.С. Лазебник, Н.Г. Озерова, І.А. Синиця, Л.М. Стоян, Г.М. Тупицька; отв. ред. Н.Г. Озерова. Киев: Изд. дом Д. Бураго, 2014. 384 с.)
С. Бибик
Культура слова, 2015, 1 (82): 135–138 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовні портрети журналістів (Рец. на: Миланов В., Сталянова Н. Езикови портрети на български политици и журналисти. София: Парадигма, 2014. 296 с.)
Г. Сюта
Культура слова, 2015, 1 (82): 139–141 • Мова статті: українська • Анотація • PDF