• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2015 » Збірник «Культура слова» - №83, 2015

Збірник «Культура слова» – №83, 2015

Збірник «Культура слова» – №83, 2015
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №83, 2015

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Т. А. Коць

К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
І. Г. Матвіяс
Г. П. Півторак
Л. О. Симоненко
Н. М. Сологуб

ЗМІСТ

ОЛЕКСАНДР ПОТЕБНЯ: СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ

Естетична концепція О. О. Потебні і сучасна стилістика
С. Єрмоленко
Культура слова, 2015, 2 (83): 6–12 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Знаки повсякденної культури в теорії мовної діяльності О. О. Потебні
С. Бибик
Культура слова, 2015, 2 (83): 12–16 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Науковий дискурс О. О. Потебні: слово і творчість
О. Маленко
Культура слова, 2015, 2 (83): 16–21 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Природа і мова в науковому осмисленні О. О. Потебні
К. Голобородько
Культура слова, 2015, 2 (83): 21–25 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Олександр Потебня як «предтеча української фразеології» у рецепції Віктора Ужченка
А. Пономаренко
Культура слова, 2015, 2 (83): 26–32 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгвофілософська концепція О.О. Потебні й гуманітаристика ХІХ–ХХІ століть
Н. Мех
Культура слова, 2015, 2 (83): 32–36 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

О. О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність
Т. Коць
Культура слова, 2015, 2 (83): 36–43 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Семасіологічні етюди О. О. Потебні про «відносно невеликі розумові величини» і сучасна теорія кліше
Н. Шарманова
Культура слова, 2015, 2 (83): 43– • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Так буде як приповідка каже(квінтесенція народної мудрості в мовотворчості Сидора Воробкевича)
О. Кульбабська, Н. Шатілова
Культура слова, 2015, 2 (83): 48–54 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Порівняння з лексичними центрами – соматизмами в мові української поезії кінця ХХ ‒ початку ХХІ століття
Г. Дядченко
Культура слова, 2015, 2 (83): 55–58 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка
О. Кумеда
Культура слова, 2015, 2 (83): 59–65 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕОРЕТИЧНА СТИЛІСТИКА

 Оновлений зміст і статус терміна цитата в сучасній стилістиці
Г. Сюта
Культура слова, 2015, 2 (83): 66–71 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Жанрова диференціація в сучасних наукових і культурних дискурсах
Н. Мех
Культура слова, 2015, 2 (83): 72–77 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Рима: від мовної системи до тексту
Л. Мовчун
Культура слова, 2015, 2 (83): 77–84 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

 Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини)
К. Глуховцева
Культура слова, 2015, 2 (83): 85–89 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Зведений словник української мови: джерела і засади укладання
Н. Сніжко
Культура слова, 2015, 2 (83): 90–99 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Економічні терміни в мові наукових праць Івана Франка: лексико-тематичні групи
З. Висоцька
Культура слова, 2015, 2 (83): 99–106 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Синонімічність як ознака наукової мови Івана Франка
Л. Козловська
Культура слова, 2015, 2 (83): 106–112 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ТА ПИСЕМНОСТІ

З правдивою пошаною – Ваш І. Багряний (мова листів Івана Багряного)
Н. Сологуб
Культура слова, 2015, 2 (83): 113–119 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського)
А. Агафонова
Культура слова, 2015, 2 (83): 119–126 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 Атошник чи атовець?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 127–127 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Буквальний – буквалістський
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 128–128 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Використовувати – вживати
Т. Коць
Культура слова, 2015, 2 (83): 128–129 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Документ показують, а не пред’являють
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 129–130 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Не приводьте нічого у відповідність
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 130–130 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Поліцейський – поліційний – поліціянт
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 131–132 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Справді – насправді
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 132–132 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Створювати – утворювати
Т. Коць
Культура слова, 2015, 2 (83): 132–134 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Твердити – це не стверджувати
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 134–135 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Технологічна чи технічна перерва?
К. Городенська
Культура слова, 2015, 2 (83): 135–135 • Мова статті: українська • Анотація • PDF