• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2017 » Збірник «Культура слова» - №86, 2017

Збірник «Культура слова» – №86, 2017

Збірник «Культура слова» – №86, 2017
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №86, 2017

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Заступник головного редактора — А. Ю. Ганжа
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — С. П. Бибик

А. М. Архангельська
С. О. Вербич
К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
Є. А. Карпіловська
Н. О. Мех
Ірена Митник (Польща)
Василка Радева (Болгарія)
С. О. Соколова
В. М. Труб
Фелікс Чижевський (Польща)

ЗМІСТ

ДУМКИ ПОНАД ЧАСОМ
Мова має об’єднувати, а не роз’єднувати
С. Єрмоленко
Культура слова, 2017, 1(86): 10–19 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ

Наукова діяльність і мовна особистість вченого
Л. Мацько
Культура слова, 2017, 1(86): 20–30 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Явила себе і в «Культурі слова»: від 35 до 85 випуску (сторінками публікацій головного редактора – Професора С. Я. Єрмоленко)
С. Бибик
Культура слова, 2017, 1(86): 30–43 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

С. Я. Єрмоленко про мовотворчість Тараса Шевченка
А. Мойсієнко
Культура слова, 2017, 1(86): 44–51 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕОРЕТИЧНА СТИЛІСТИКА

Текст як поняття теорії лінгвосинергетики
Г. Сюта
Культура слова, 2017, 1(86): 52–62 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Алмази творчості блискучі» (метафоричні нерозкладні словосполучення в українському художньому тексті)
О. Максим’юк
Культура слова, 2017, 1(86): 62–72 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Мовно-естетичні знаки української культури в поетичній творчості Івана Малковича
Т. Беценко
Культура слова, 2017, 1(86): 73–83 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Епітет білий у текстах українських народних пісень
Н. Данилюк
Культура слова, 2017, 1(86): 83–93 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«І життя моє котиться, ніби колесо» (образні порівняння в поетичних текстах Сергія Жадана)
Л. Козловська
Культура слова, 2017, 1(86): 93–101 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Треба любити нарід, єго мову, пісні, звичаї, обичаї» (мовно-естетичні домінанти ідіолекту Євгенії Ярошинської)
С. Шабат-Савка, Г. Морараш
Культура слова, 2017, 1(86): 102–113 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк
Л. Голоюх
Культура слова, 2017, 1(86): 114–121 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Образ краси в мовно-поетичній картині світу Уляни Кравченко та Марійки Підгірянки (за поезіями для дітей)
О. Черемська, І. Підгородецька
Культура слова, 2017, 1(86): 121–132 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В САКРАЛЬНОМУ СТИЛІ

Сучасний український мовно-культурний простір: ціннісні орієнтири
Н. Мех
Культура слова, 2017, 1(86): 133–143 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

До проблеми інтертекстуальності літургійного тексту: цитата і парафраз
Н. Пуряєва
Культура слова, 2017, 1(86): 144–155 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

Мова без «гострих кутів» (політкоректність у реаліях української мови та культури)
Є. Карпіловська
Культура слова, 2017, 1(86): 156–167 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Оновлення лексикону освітньої сфери
С. Терещенко
Культура слова, 2017, 1(86): 167–176 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Засади нормування лексичної системи мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і художня практика
М. Зарінова
Культура слова, 2017, 1(86): 176–185 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Чи може бути сенс без смислу або смисл без сенсу?
А. Синиця
Культура слова, 2017, 1(86): 185–194 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань
Т. Коць
Культура слова, 2017, 1(86): 195–207 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Назви осіб у регіональному газетному тексті (на матеріалі тижневика «Репортер»)
Л. Бурківська, Д. Бурківська
Культура слова, 2017, 1(86): 207–214 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях
В. Красавіна
Культура слова, 2017, 1(86): 214–222 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах
О. Тодор
Культура слова, 2017, 1(86): 222–228 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Медійний жанр «обкладинка»: постать, час, оцінка
М. Мамич
Культура слова, 2017, 1(86): 228–234 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Гендерні проекції декодування кінотексту (на прикладі документальних фільмів про Марка Вовчка)
А. Ганжа
Культура слова, 2017, 1(86): 234–244 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Функції сленгізмів у вторинних українських назвах кінофільмів
О. Таран
Культура слова, 2017, 1(86): 244–250 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ТА ПИСЕМНОСТІ

Мовозахисна діяльність Іллі Шрага
Л. Зіневич
Культура слова, 2017, 1(86): 251–259 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

У СВІТІ ВЛАСНИХ НАЗВ

Від загальної назви до гідроніма
С. Вербич
Культура слова, 2017, 1(86): 260–266 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ГРАМАТИЧНА СТИЛІСТИКА

Лексико-синтаксична варіантність у паралельних українських перекладах
О. Кульбабська
Культура слова, 2017, 1(86): 267–278 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Призабуті» прийменники та сполучники в мовній практиці початку ХХІ століття
Л. Колібаба
Культура слова, 2017, 1(86): 279–291 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Культура слова, 2017, 1(86): 292–299 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Культура слова, 2017, 1(86): 300–301 • Мова статті: українська • Анотація • PDF