• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2017 » Збірник «Культура слова» - №87, 2017

Збірник «Культура слова» – №87, 2017

Збірник «Культура слова» – №87, 2017
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №87, 2017

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Заступник головного редактора — А. Ю. Ганжа
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — А. Ю. Ганжа

А. М. Архангельська
С. О. Вербич
К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
Є. А. Карпіловська
Н. О. Мех
Ірена Митник (Польща)
Василка Радева (Болгарія)
С. О. Соколова
В. М. Труб
Фелікс Чижевський (Польща)

ЗМІСТ

«КУЛЬТУРІ СЛОВА» – 50

Нас вибрав час
С. Єрмоленко
Культура слова, 2017, 2(87): 9–18 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Культура слова» упродовж півстоліття
А. Мойсієнко
Культура слова, 2017, 2(87): 18–30 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Культура мови і соціолінгвістика: точки перетину в сучасній Україні
С. Соколова
Культура слова, 2017, 2(87): 30–39 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Жанрово-стильові стереотипи в анотації до науково-популярного збірника (на матеріалі випусків «Культури слова»)
С. Бибик
Культура слова, 2017, 2(87): 39–45 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Рубрика «З історії культури і писемності»: постаті, події, акценти
Н. Мех
Культура слова, 2017, 2(87): 45–51 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Історія дослідження публіцистичного стилю в збірнику «Культура слова»
Т. Коць
Культура слова, 2017, 2(87): 52–63 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Культуромовний аспект фахової підготовки студентів-нефілологів
В. Шляхова
Культура слова, 2017, 2(87): 64–74 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Збірник «Культура слова» в рецепції рецензентів
М. Зарінова
Культура слова, 2017, 2(87): 75–80 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ

Впізнаваність поетичної цитати як проблема рецептивної стилістики
Г. Сюта
Культура слова, 2017, 2(87): 81–90 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Поняття «літературна мова» й «нормативність» у «Нарисі української стилістики» Бориса Ткаченка
О. Черемська
Культура слова, 2017, 2(87): 91–105 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Доля як лінгвосинергетична стилістема української мови
Л. Мацько
Культура слова, 2017, 2(87): 106–115 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Художньо-образна семантика назв посуду в поетичній мові В. Голобородька
Т. Беценко
Культура слова, 2017, 2(87): 115–128 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Індивідуально-авторські новотвори в мовостилі Павла Загребельного
Н. Голікова
Культура слова, 2017, 2(87): 129–144 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Я там колись зустрінуся із тілом…» (лексико-семантична парадигма тіло в сучасній українській поезії)
Г. Дядченко
Культура слова, 2017, 2(87): 144–156 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА І ЧАС

Феномен мовної особистості українського прозаїка кінця XIX – початку XX століття в історії літературної мови
М. Зарінова
Культура слова, 2017, 2(87): 157–169 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Публічне українське слово у 1900 –1914 роках (за матеріалами мемуарних текстів Дмитра Дорошенка)
Н. Мазур
Культура слова, 2017, 2(87): 170–179 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ТЕРМІН І СЬОГОДЕННЯ

Неосемантизми в терміносистемі інформатики
Ю. Вознюк
Культура слова, 2017, 2(87): 180–193 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Пароніми та омоніми в політологічній терміносистемі
О. Тодор
Культура слова, 2017, 2(87): 193–200 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Корупція: термін і поняття
Н. Яценко
Культура слова, 2017, 2(87): 200–208 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Квазідіалогічні конструкції в газетних заголовкових комплексах
О. Назаренко
Культура слова, 2017, 2(87): 209–218 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Розширення семантики слова війна в публіцистичних текстах початку ХХІ століття
Т. Панченко
Культура слова, 2017, 2(87): 218–228 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Варіативність комунікем у мультиплікаційних діалогах
Ф. Прилипко
Культура слова, 2017, 2(87): 228–234 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Літературні джерела прецедентності
А. Синиця
Культура слова, 2017, 2(87): 234–245 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ

Експресія лінгвоцентризму (до ювілею Н. І. Бойко)
А. Ганжа, С. Бибик
Культура слова, 2017, 2(87): 246–253 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Історія української мови як об’єкт художнього осмислення
(Рец. на: Пепа В. Майстер-клас з імператором. Вінниця, 2017. 322 с.)
Т. Сивокозова
Культура слова, 2017, 2(87): 254–262 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК РУБРИК ЗБІРНИКА «КУЛЬТУРА СЛОВА» (1967–2017)

Культура слова, 2017, 2(87): 263–265 • Мова статті: українська • PDF

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Культура слова, 2017, 2(87): 266–273 • Мова статті: українська • PDF

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Культура слова, 2017, 2(87): 274–275 • Мова статті: українська • PDF