• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Мовний портрет Олеся Гончара в українській кінодокументалістиці

Анотація: Мовний портрет Олеся Гончара в українській кінодокументалістиці

Культура слова, 2018, № 88
УДК 81’38
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2938-5306

ГАНЖА Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: ganzhalina@ukr.net

Рубрика: Рецепція поглядів Олеся Гончара в історії української культури
Мова статті: українська

Анотація: У статті зроблено спробу проаналізувати специфіку творення мовного портрета письменника засобами кінематографу на прикладі документальних фільмів про Олеся Гончара – «Велетень степів», «Зодчий душі людської», «Олесь Гончар. Собор», «Світова зоря Олеся Гончара».

Ключові слова: мовний портрет письменника, комунікативний імідж, історія літературної мови, документальний фільм.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Єрмоленко С. Я. Творчість Олеся Гончара і мовно-естетична культура сучасника. Дивослово. 1998. № 7. С. 11 – 13.
  2. Писаренко К. В. Типологія мовних портретів персонажів у художніх текстах триптиху «Хресна проща» Р. Іваничука: змістовий аспект. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2015. Вип. 42. С. 150 – 155.
  3. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ: Наукова думка, 1991. 140 с.
  4. Сюта Г. Мовний портрет у контексті сучасних лінгвостилістичних досліджень. У вимірах слова: Збірник наукових статей. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. С. 32 – 39.
  5. Сюта Г. Мовні портрети політиків і журналістів. Культура слова. 2015. Вип. 82. С. 139 – 141.
  6. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. Київ: Либідь, 2001. 222 с.
  7. Шевчук З. С. Понятійно-термінологічне поле дослідження ієрархії «мовна особистість – мовний портрет». Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 4. С. 305 – 308.