• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: АРХІТЕКТОНІКА ЛІНГВАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В ПРОЄКТІ «БЕЗКІНЕЧНА ПОДОРОЖ, АБО ЕНЕЇДА»

Анотація: АРХІТЕКТОНІКА ЛІНГВАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В ПРОЄКТІ «БЕЗКІНЕЧНА ПОДОРОЖ, АБО ЕНЕЇДА»

УДК 81’38

ГАНЖА Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4,
м. Київ, 01001
E-mail: ganzhalina@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-00032938-5306

Анотація

У статті запропоновано авторську рецепцію мовної архітектоніки мультимедійного колажу «Безкінечна подорож, або Енеїда» (2017). Просторова організація макротексту медіапродукту проєктується на своєрідний діалог двох мовних особистостей і відповідно двох мовно-естетичних практик Івана Котляревського і Юрія Андруховича. Текстовий контент колажу потенційований оригінальним аудіовізуальним супроводом. Еклектичність новітніх культурних продуктів зумовлює відповідну організацію мовного матеріалу.

Ключові слова: архітектоніка, лінгвальний контент, Іван Котляревський, Юрій Андрухович, мультимедійний колаж, лінгвокультура.

Література:

  1. Богданець С. По той бік «Енеїди». URL: http://artmisto. net/2017/06/14/po-toy-bik-eneyidi/
  2. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища: автореф. дис…. д-ра мистецтвозн. Київ, 2000.
  3. Загидуллина М. В. Архитектоника. Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник. Челябинск: Металл, 1997. URL: https:// www.fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/131/
  4. Серажим К. Композиція та архітектоніка тексту: принципи редакторського втручання. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2014. № 5-6 (5). С. 95 – 100. URL: http://esnuir.eenu.edu. ua/bitstream/123456789/9286/1/Serazhym_%d0%9a.PDF