• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: КОНЦЕПТ «ЯРМАРОК» В УКРАЇНСЬКІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ

Анотація: КОНЦЕПТ «ЯРМАРОК» В УКРАЇНСЬКІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ

УДК 81’38
ORCID: https://orcid.org/0000-00029765-497X

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та оціолінгвістики Інституту української мови НАН України,
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net

Анотація

У статті проаналізовано прозові твори ХІХ – ХХ століть, у яких представлено словесні картини ярмаркового середовища. Концепт «ярмарок» змодельовано на матеріалі мови художніх творів Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-Левицького, С. Руданського, О. Вишні. Подано реалізацію в них кількох субконцептів: ярмарок як скупчення; ярмарок як галас; ярмарок як живомовна стихія; ярмарок і «низова» словесність; ярмарок як розвага.

Об’єктами аналізу стали лексика і фразеологія відповідних контекстів, а також стилістичні прийоми створення ярмаркового гумористичного колориту. Виділено кілька різновидів текстів фольклору (або фольклоризованих текстів), які використовують письменники як засоби стилізації живомовної стихії на ярмарках в Україні, а також увиразнення різноманіття соціально-культурних масок, представлених на них (продавець, жид, циган, сліпий музикант, прохач, картяр тощо).

Наголошено на тому, що концепт «ярмарок» у відповідних текстах оповідань зберігає ознаки бурлеску і просвітництва.

Ключові слова: концепт, субконцепт, стилістичний прийом, ампліфікація, каламбур, фразеологізм, лексика, побутовизм, гумористичний колорит, іронія, українська сміхова культура.

Література:

 1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990.
 2. Кичигін В. П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті: «Салдацький патрет» Г. Квітки-Основ`яненка. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1986. С. 49 – 67.
 3. Семенюк Л. Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2019. 25(1). C. 23 – 30.
 4. Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму. Тернопіль: Феміна, 1994.

УМОВНІ СКОРОЧЕНННЯ

 • КГ – О. Вишня «Коли я вперше почув про Гоголя?»
 • М – Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»
 • ПС – Г. Квітка-Основ’яненко «Пархімове снідання»
 • ПЯ – С. Руданський «Піп на ярмарку»
 • РУЯ – І. Нечуй-Левицький «Роковий український ярмарок»
 • СП – Г. Квітка-Основ’яненко «Салдацький патрет»
 • СУМ – Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1970 – 1980.
 • Х – С. Руданський «Хомут»
 • ЦК – С. Руданський «Циган з конем»
 • Я – О. Вишня «Ярмарок»