• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2016 » Збірник «Культура слова» - №85, 2016

Збірник «Культура слова» – №85, 2016

Збірник «Культура слова» – №85, 2016
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №85, 2016

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Заступник головного редактора — А. Ю. Ганжа
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Г. М. Сюта

А. М. Архангельська
С. О. Вербич
К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
Є. А. Карпіловська
Н. О. Мех
Ірена Митник (Польща)
Василка Радева (Болгарія)
С. О. Соколова
В. М. Труб
Фелікс Чижевський (Польща)

ЗМІСТ

ДУМКИ ПОНАД ЧАСОМ

Іван Франко про естетику слова
С. Єрмоленко
Культура слова, 2016, 2(85): 8–12 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ІВАН ФРАНКО В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ І МОВОЗНАВСТВА

Маєстат Франкового слова
С. Єрмоленко
Культура слова, 2016, 2(85): 13–25 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Nihil novi sub solis… (Ідеї трактату І. Франка «Із секретів поетичної творчості» в осмисленні через століття)
Г. Сюта
Культура слова, 2016, 2(85): 26–33 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

РЕЦЕПЦІЯ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Проблема мовного відступництва в оцінці Івана Франка
М. Федурко
Культура слова, 2016, 2(85): 34–43 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Мовно-естетичні погляди І. Франка в контексті дискусії про переклад «Одіссеї»
С. Кіраль
Культура слова, 2016, 2(85): 44–58 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Рецепція Івана Франка в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка
Н. Мазур
Культура слова, 2016, 2(85): 59–67 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Міліонам треба того слова…» (афористика І. Франка про мову)
К. Глуховцева
Культура слова, 2016, 2(85): 68–73 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА

Таємниці Франкового тексту
З. Терлак
Культура слова, 2016, 2(85): 74–80 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Пісні ті стали красою єдиною бідного мого тяжкого життя» (лінгвостилістика пісенної творчості Івана Франка)
С. Бибик
Культура слова, 2016, 2(85): 80–89 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

«Все, що дало мені життя, в красу перетопляв я» (метафори Івана Франка й поетична традиція)
Л. Кравець
Культура слова, 2016, 2(85): 89–98 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Концепт «цілóго чоловіка» в мові художніх творів Івана Франка
Я. Яремко
Культура слова, 2016, 2(85): 99–107 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Поема І. Франка «Іван Вишенський»: духовний вимір
Н. Мех
Культура слова, 2016, 2(85): 108–114 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Вербалізація буддійських мотивів у поезії Івана Франка
Г. Дядченко
Культура слова, 2016, 2(85): 114–124 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Образ святої гори Афон і чернечі мотиви в поемі Івана Франка «Іван Вишенський»
О. Мирончук
Культура слова, 2016, 2(85): 124–142 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Діалектне наголошування в поетичній мові І. Франка
Г. Кобиринка
Культура слова, 2016, 2(85): 143–152 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО В НАУКОВИХ ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА

І. Франко про мовно-культурну ситуацію в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Т. Коць
Культура слова, 2016, 2(85): 153–160 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Метафора в науковій мові Івана Франка
З. Висоцька
Культура слова, 2016, 2(85): 160–167 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

СЛОВО ІВАНА ФРАНКА В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ ПРАКТИЦІ

Термінолексика Івана Франка: репрезентація новітнього політичного знання
Н. Лужецька
Культура слова, 2016, 2(85): 168–175 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Лінгвопрагматика кінотексту сучасної документалістики про І. Франка
А. Ганжа
Культура слова, 2016, 2(85): 175–182 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Стилістичні функції комунікем у текстах мультиплікаційних фільмів за казками І. Я. Франка
Ф. Прилипко
Культура слова, 2016, 2(85): 183–188 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

З ІСТОРІЇ ЛІНГВОФРАНКОЗНАВСТВА

Франко як мовознавець
З. Франко
Культура слова, 2016, 2(85): 189–195 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Засоби художньої експресії у мові творів Івана Франка
З. Франко
Культура слова, 2016, 2(85): 195–200 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Сторінка з історії української літературної мови
В. Русанівський
Культура слова, 2016, 2(85): 200–202 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Відображення бойківського говору в художній прозі Івана Франка
І. Матвіяс
Культура слова, 2016, 2(85): 202–207 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Культура слова, 2016, 2(85): 208–210 • Мова статті: українська • PDF

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Культура слова, 2016, 2(85): 211–212 • Мова статті: українська • PDF