• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: ДІАЛЕКТНА МАПА ЛЬВІВЩИНИ

Анотація: ДІАЛЕКТНА МАПА ЛЬВІВЩИНИ

УДК 811.161.2’286

 ЯСТРЕМСЬКА Тетяна Олександрівна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79060

E-mail: tetyana.yastremska@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9619-7730

 

Діалектна мапа Львівщини

 

Рубрика: Наріччя. Говори. Говірки

Мова статті: українська

 

Анотація: Львівщина – особливий діалектний простір, який поєднує чотири говори південно-західного наріччя української мови – наддністрянський, надсянський, бойківський та волинський (південноволинські говірки). У статті проаналізовано особливості дослідження цих говорів, а також активовано одну з найважливіших проблем діалектології та лінгвогеографії – визначення меж говорів та смуг перехідних говорів. На підставі праць діалектологів від кінця ХІХ до початку ХХІ ст. та сучасних експедиційних записів Н. Хібеби, Л. Хомчак, В. Шелемех (Різник), Т. Ястремської та ін. уточнено межі говорів, які демонструє картосхема.

Ключові слова: південно-західне наріччя, діалект, межі говорів, перехідні говори, смуги перехідності, лінгвістична карта.

 

АУМ – Атлас української мови: у 3 т. Т. ІІ: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. Київ: Наук. думка, 1988.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ: Вища школа, 1980.

Dejna К. Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny. Wrocław, 1957.

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології сучасної української мови. Київ, 1955. 316 с.

Жилко Ф. Т. Ареальні системи української мови. Мовознавство. 1990. № 4. С. 18 – 27.

Коць-Григорчук Л. Еволюція українського мовлення в діалектному просторі. Українська мова. 2011. № 3. С. 41 – 51.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ: Наук. думка, 1990.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків: Акта, 2002.

Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. Львів, 1957.

Ястремська Т. Діалектний простір Галичини: говірки української мови. Українська мова в Галичині: історичний вимір. Зб. наук. праць. Відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. Львів, 2011. С. 55 – 106.