• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018

Збірник «Культура слова» – №89, 2018

Збірник «Культура слова» – №89, 2018
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Збірник «Культура слова» – №89, 2018

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Заступник головного редактора — А. Ю. Ганжа
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Н. О. Мех

А. М. Архангельська
С. О. Вербич
К. Г. Городенська
П. Ю. Гриценко
Є. А. Карпіловська
Н. О. Мех
Ірена Митник (Польща)
Василка Радева (Болгарія)
С. О. Соколова
В. М. Труб
Фелікс Чижевський (Польща)

ЗМІСТ

ДУМКИ ПОНАД ЧАСОМ
С. Єрмоленко
Культура слова, 2018, 2(89): 7–12 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

ДО 100-річчя НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Від стилістики мовних засобів до інтегративної стилістики
С. Єрмоленко
Культура слова, 2018, 2(89): 13–26 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Леонід Арсенійович Булаховський: біля витоків української лінгвостилістики
С. Бибик
Культура слова, 2018, 2(89): 27–39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Формування термінологічної основи публіцистичного стилю в українській лінгвостилістиці
Т. Коць
Культура слова, 2018, 2(89): 40–58 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Академіки-літератори – культуротворці та мовотворці
Н. Мех
Культура слова, 2018, 2(89): 59–75 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Задачі Олекси Синявського до курсу української мови (з неопублікованого)
О. Тищенко
Культура слова, 2018, 2(89): 76–87 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ

Нарис української стилістики
Б. Ткаченко
Культура слова, 2018, 2(89): 88–93 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Стилістичні проблеми усного мовлення
З. Франко
Культура слова, 2018, 2(89): 94–102 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

До спостережень над мовою Т. Шевченка
М. Пилинський
Культура слова, 2018, 2(89): 103–106 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Літературна мова і художній переклад
С. Єрмоленко, В. Русанівський
Культура слова, 2018, 2(89): 107–119 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ

Невтомний сіяч українського слова (Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської)
Х. Дацишин
Культура слова, 2018, 2(89): 120–130 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Шевченкові візії омріяного раю України: вірш «І досі сниться: під горою…»
М. Філон
Культура слова, 2018, 2(89): 131–140 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Контраст як ознака ідіолекту Євгена Маланюка
Н. Бойко
Культура слова, 2018, 2(89): 141–153 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Фольклорні джерела поетичної мови Василя Голобородька
Т. Беценко
Культура слова, 2018, 2(89): 154–166 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

ТЕРМІН І СЬОГОДЕННЯ

Термінологія як об’єкт сучасної загальномовної лексикографії
Л. Боярова
Культура слова, 2018, 2(89): 167–176 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Про «потебніанство», «потебніанців» і «неопотебніанців»
О. Черемська
Культура слова, 2018, 2(89): 177–188 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

МОВА І ЧАС

Фраземна норма та джерела української фразеології українською мовою: кодифікаційний та узуальний аспекти
Т. Цимбалюк-Скопненко
Культура слова, 2018, 2(89): 189–196 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Відтворення власних білоруських назв українською мовою: кодифікаційний та узуальний аспекти
О. Скопненко
Культура слова, 2018, 2(89): 197–207 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Узуальне й оказіональне в авторських новотворах назв осіб
Л. Кислюк
Культура слова, 2018, 2(89): 208–217 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ І ПИСЕМНОСТІ

Релігійні складники мовної картини світу ХVІ – першої половини ХVІІ століть
С. Бутко
Культура слова, 2018, 2(89): 218–228 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Специфіка лінгвального контенту українських документальних фільмів про В. Вернадського
А. Ганжа
Культура слова, 2018, 2(89): 229–239 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Звукова культура мовлення ведучих дитячих програм: телевізійна платформа Тернопільщини
О. Кушнір
Культура слова, 2018, 2(89): 240–248 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

НАРІЧЧЯ. ГОВОРИ. ГОВІРКИ

Діалектна мапа Львівщини
Т. Ястремська
Культура слова, 2018, 2(89): 249–259 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

РЕЦЕНЗІЇ

«Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс» як новітнє явище української лексикографії
Л. Мацько
Культура слова, 2018, 2(89): 260–263 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Культура слова, 2018, 2(89): 264–271 • Мова статті: українська • PDF