• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: НЕВТОМНИЙ СІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА (Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської)

Анотація: НЕВТОМНИЙ СІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА (Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської)

УДК 81`1(477)“19/20“ (092): [ 81`1:001

 

ДАЦИШИН Христина Петрівна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка

Е-mail: chrystyna.datsyshyn@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3308-8307

 

НЕВТОМНИЙ СІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО  СЛОВА

(Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської)

 

Рубрика: Постаті українських мовознавців

Мова статті: українська

 

Анотація: Український мовознавець О. Сербенська трактує культуру мови як суспільну цінність, звертає увагу на відповідальність носіїв мови за її чистоту та на обов’язок поширювати у суспільстві знання про культуру мови. Важливим у концепції О. Сербенської є гайдеґґерівське сприйняття мови як «оселі Духу», звідси – філософський, естетичний, сакралізований підхід до проблем культури мови, сконцентрований, зокрема, у терміні «екологія мови». Досліджуючи культуру усного мовлення, О. Сербенська наголошує на його первинності щодо писемного, на багатстві усномовних засобів передавання думки. У статті проаналізовано втілення ідей О. Сербенської в наукових, науково-популярних та навчальних виданнях.

Ключові слова: культура мови, екологія мови, культура усного мовлення, мовна норма, суржик, антисуржик, мовна картина світу.

 

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. За заг. ред. О. Сербенської. Львів: Світ, 1994. 152 с.

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. О. Сербенська, М. Білоус, Х. Дацишин та ін. За заг. ред. О. Сербенської. 2-ге вид., доповн. і перероб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 258 с.

Войтів Г., Кровицька О. Науковий осередок українського словникарства у Львові: історія і досвід. Теле- та радіожурналістика. 2019. Вип. 18. С. 245 – 255.

Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2001. 204 с.

Сербенська О. Ефірне мовлення в соціокультурних та інформаційних вимірах. Теле- та радіожурналістика. 2010. Вип. 9. Ч. 2. C. 314 – 323.

Сербенська О. Комунікативна сила Шевченкового слова ДУМА. Теле- та радіожурналістика. 2015. Вип. 14. С. 288 – 297.

Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. С. 8 – 9.

Сербенська О. Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. С. 17 – 20.

Сербенська О. Усне мовлення як категорія культури. Вісник НТШ. 2013. № 50. С. 44 – 47.

Сербенська О. Факультет журналістики, українська мова і я – словесник-україніст. Упоряд. В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 232 с. (Серія «Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка»). С. 186 – 199.