• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: СЛОВНИК-ІНДЕКС» ЯК НОВІТНЄ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Анотація: «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: СЛОВНИК-ІНДЕКС» ЯК НОВІТНЄ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

УДК 81-11

 

МАЦЬКО Любов Іванівна,

доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

E-mail: stylistyka@ukr.net

 

«УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.: СЛОВНИК-ІНДЕКС» ЯК НОВІТНЄ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

 

Рубрика: Рецензії

Мова статті: українська

 

Анотація: Український лексикон містить близько 300 тис. слів з найпопулярніших словників української мови: тлумачних, енциклопедичних, орфографічних і т. ін. Словник-індекс дає різноманітну інформацію про слово: написання, наголошування, наявність формальних варіантів і омонімів, фіксацію в кожному з 18 словників-джерел тощо.

Український лексикон призначений для фахівців-філологів, насамперед лексикологів і лексикографів, викладачів української мови, працівників видавництв, журналістів, перекладачів, а також для широкого кола читачів.

Ключові слова: лексикологія, лексикографія, лексикон, словник-індекс, лінгвофеномени, фразовживання.

 

Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс: у 3-х т. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. Т. 1: А – Й. ХХХV. 669 с.

Мацько Л. І., Денискіна Г. О. Українська наукова мова (теорія і практика): Навчальний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. 272 с.

Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності: монографія. Київ: «МП Леся», 2015. 748 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наук. думка, 2001. 912 с.