• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: ЗАДАЧІ ОЛЕКСИ СИНЯВСЬКОГО ДО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (З НЕОПУБЛІКОВАНОГО)

Анотація: ЗАДАЧІ ОЛЕКСИ СИНЯВСЬКОГО ДО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (З НЕОПУБЛІКОВАНОГО)

УДК 811ʼ372.881.161

 

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України

вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: tom-73@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-5709-1252

 

ЗАДАЧІ ОЛЕКСИ СИНЯВСЬКОГО

ДО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(З НЕОПУБЛІКОВАНОГО)

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України

Мова статті: українська

 

Анотація: Пропонуємо до уваги  матеріали Олекси Синявського, призначені для іспиту або заліку в Харківському інституті народної освіти: насамперед це завдання з фонетики, морфології та синтаксису, подеколи розглянуті через призму діалектології або історії мови. Для фактичного мовного матеріалу О. Н. Синявський обрав твори класиків і сучасників, художню літературу (більшою мірою) і народні вислови,  етнографічні записи і мову преси, ділову мову і мову перекладів. «Задачі» самі є мовним джерелом для різного типу досліджень динаміки мовної норми.

Ключові слова: Олекса Синявський, мовна норма, рукопис, методичні матеріали, українська мова.

 

Жовтобрюх А. Синявський Олекса Наумович // Українська мова : енциклопедія.  К. : Українська енциклопедія, 2007.

Осмоловська О. Ю. Основні напрямки реформації професорсько-викладацьких кадрів вищої школи України (1920 – 1925 рр.) // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : Збірник наукових статей. М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.  Київ : НПУ, 2001. Вип. 44.  С. 225 – 232.

Пономарів О. Про термінологію // Культура слова: мовностилістичні поради. К.: Либідь, 2008. 240 с.

Синявська Г. О. Червоне колесо прокотилося по нашій родині з усією міццю //  Українська мова. 2006. № 1.  С. 90 – 98.

Синявський О. Н., Норми української літературної мови. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. ХХ, 368. (Репринт з видання 1931 р.).

Телемко О. Олекса Синявський / URL: https://r2u.org.ua/node/172.

Шаповал Ю. Коренізація // Політична енциклопедія. Київ, 2011.  С. 365 – 367.

Шевельов Ю. Покоління двадцятих років в українському мовознавстві // Портрети українських мовознавців.  К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2002.  С. 16.