• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: ПРО «ПОТЕБНІАНСТВО», «ПОТЕБНІАНЦІВ» І «НЕОПОТЕБНІАНЦІВ»

Анотація: ПРО «ПОТЕБНІАНСТВО», «ПОТЕБНІАНЦІВ» І «НЕОПОТЕБНІАНЦІВ»

УДК 81-119

 

ЧЕРЕМСЬКА Ольга Степанівна,

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

просп. Науки, 9-А, м. Харків, 61166

Е-mail: olha.cheremska@hneu.net

https://orcid.org/0000-0002-3360-8421

 

ПРО «ПОТЕБНІАНСТВО», «ПОТЕБНІАНЦІВ» І «НЕОПОТЕБНІАНЦІВ»

 

Рубрика: Термін і сьогодення

Мова статті: українська

 

Анотація: Статтю присвячено термінові «потебніанство», що окреслює розвиток ідей О.О. Потебні в Харківській філологічній школі. Проаналізовано зміст цього поняття за лексикографічними джерелами, за потрактуванням учнів, послідовників і прихильників наукових поглядів вченого (А. Г. Горнфельд, В. І.  Харцієв, Д. І. Багалій, Д. І. Овсянико-Куликовський, М. Ф. Сумцов, О. В. Ветухов). Розкрито первинне значення поняття «потебніанство», уперше потрактоване в наукових працях О. В. Ветухова, та визначено його семантичне наповнення. Простежено еволюцію терміна «потебніанство» після 30-х рр. ХХ ст. З’ясовано значення слова-поняття «неопотебнянство», вживаного в сучасних літературознавчих дослідженнях.

Ключові слова: О. О. Потебня, потебніанство, неопотебніанці, потебніанці, Харківська філологічна школа.

 

Багалій Д. 1924. Олександр Опанасович Потебня: Загальна характеристика: (Промова на урочистих зборах Харк. ІНО в 32 роковини смерті Потебні). Червоний шлях, № 4–5, с. 143–159.

Ветухов А. 1923. Потебнианство. Родной язык в школе, Кн. 1, с. 110–116; Кн. 2, с. 106–108.

Горбач О. 1970. Потебніанство. Енциклопедія українознавства. Париж, Нью-Йорк, Т. 6, с. 2279.

Кардаш, І. М. 2009. Творчий розвиток філологічної спадщини О. Потебні в сучасній лінгводидактиці. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02. Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського, 20 с.

Литературная энциклопедия : [в 11 т.] / гл. ред. А.В. Луначарский, В.М. Фриче. – Т. 1– 9, 11. – М., 1929–1939 ; Т. 10. – München, 1991.URL: http://niv.ru/doc/dictionary/literary-encyclopedia/articles/188/metody-domarksistskogo-literaturovedeniya.htm

Муратов А.Б. Теоретическая поэтика А.А. Потебні / А.Б. Муратов // Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 7-21

Пресняков О. П. 1978. А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX – начала XX века. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 229 с.

Потебня О. 1996. Думка й мова (фраґменти). Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, Літопис, с. 25–39.

Сінченко О. 2015. Неопотебнянство Бориса Навроцького. Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_2_4.

Сумцов М. 1923. Велетень думки і слова. Харків, 40 с.

Тимошенко, Ю. 2000. Концепція розуміння Харківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей. Вісник Харківського університету, № 491, с. 173.

(УСЕ) 1999. Універсальний словник-енциклопедія [Електронний ресурс] / ред. М. В. Попович. – URL: http://slovopedia.org.ua/29/53392-0.html

Фізер І. 1996. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні: Метакритичне дослідження. Київ, AT «Обереги», 192 с. URL: http://1576.ua/uploads/files/6496/Fizer_I.Psikholingvistichna_teoirya_l_ri_Potebni.1576.ua.pdf

ФС, 1986.Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. — 2.вид., перероб. і доп.  – К.: Голов. Ред. УРЕ, 1986.

Черемська О.С. 2018. Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова. Українська мова, №4, с. 112–124.