• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: ШЕВЧЕНКОВІ ВІЗІЇ ОМРІЯНОГО РАЮ УКРАЇНИ: ВІРШ «І ДОСІ СНИТЬСЯ: ПІД ГОРОЮ…»

Анотація: ШЕВЧЕНКОВІ ВІЗІЇ ОМРІЯНОГО РАЮ УКРАЇНИ: ВІРШ «І ДОСІ СНИТЬСЯ: ПІД ГОРОЮ…»

УДК 821.161.2-108 Шевченко

 

ФІЛОН Микола Іванович,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Е-mail: m.filon@karazin.ua

https://orcid.org/ 0000-0003-0503-2637

 

ШЕВЧЕНКОВІ ВІЗІЇ ОМРІЯНОГО РАЮ УКРАЇНИ:
ВІРШ «І ДОСІ СНИТЬСЯ: ПІД ГОРОЮ…»

 

Рубрика: Слово в художньому творі

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті висвітлено образний лад та особливості семантики Шевченкового вірша з урахуванням деяких загальних ідейно-тематичних координат художнього світу письменника. Розглянуто мовно-стилістичний рисунок тексту та символічний характер окремих словообразів в їх синтагматичних зв’язках. Проаналізовано смислотвірні функції мовних конституентів вірша та схарактеризововано контекстуальну смислову інформативність його ключових образів. Проакцентовано інтертекстуальний характер Шевченкових словообразів, що належать до ключових формантів національного лінгвокультурного простору. Зінтерпретовано ідейно-генералізуючу функцію Ісусової молитви як «тексту в тексті», що відображає авторські настанови на зображення омріяного раю України.

Ключові слова: Шевченко, поезія, автор, текст, образ, символ, семантика, інтенція.

 

Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя. Переклав з нім. Анатолій Онишко. Львів: Літопис, 2007. С. 116 – 118.

Непомнящий В. С. Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы. Москва: Сестричество во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, 2001. С. 49. URL: http://lib.pravmir.ru/library/ebook/434/epub [цит. 25.09.2015].

Плющ Л. «Причинна» і деякі проблеми філософії Шевченка. Сучасність. 1979. № 3. С. 8 – 29.

СУМ – Словник української мови: [в 11 т.]. Pед. кол.: І. К. Білодід (гол.) та ін. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ: Наук. думка, 1971. Т. 2: Г – Ж. 550 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 2001 – Т. 2: Поезія 1847 –1861. 784 с.

Шнакенбург Р. Етичне послання Нового Завіту. Пер. з нім. Київ: Дух і Літера, 2005. 340 с.

Шупта-Вязовська О. «І досі сниться: під горою». Шевченківська енциклопедія: Літературні твори. Pедкол.: М. Г. Жулинський (гол.) та ін. Київ: Імекс-ЛТД, 2016. С. 202 – 205.