• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Філософія мови Олеся Гончара

Анотація: Філософія мови Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 81’42
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9916-4915

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net

ФІЛОСОФІЯ МОВИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Рубрика: Олесь Гончар в історії української літературної мови
Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито зміст поняття «філософія мови Олеся Гончара» через аналіз кінематографічного принципу оповідності письменника (стилістеми висловлювань-кінокадрів); діалогічно-монологічну форму передавання роздумів, ліричних відступів філософського змісту; чергування синтаксичних структур із субʼєктом «він» (назва третьої особи) і структур «ти-звертання» як різновиду внутрішньої мови персонажа.

Наголошено на концептуалізації індивідуального словника (час, степ, сонце, зоря, творчість, людина, світло, райдуга), естетичній функції різночасових етнокультурем, символічному змісті назв творів Гончара «Берег любові», «Тронка», «Людина і зброя», «Циклон», «Собор», «Твоя зоря».

Ключові слова: філософія мови Гончара, стилістеми висловлювань-кінокадрів, стилістеми-роздуми, монологічно-діалогічна оповідність, концептуалізація словника, символіка назв творів, етнокультуреми.

ЛІТЕРАТУРА

Гончар О. Письменницькі роздуми / Олесь Гончар. – К.: Дніпро, 1980. – 316 с.
Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – Київ: Парапан, 2003. – 240 с.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
БЛ – Берег любові
ЛіЗ – Людина і зброя
Т – Тронка
ТЗ – Твоя зоря
Ц – Циклон