• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Харківський період мовотворчості Олеся Гончара

Анотація: Харківський період мовотворчості Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161.2’42
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3360-8421

ЧЕРЕМСЬКА Ольга Степанівна –
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
просп. Науки, 9-А, м. Харків, 61166
Е-mail: olha.cheremska@hneu.net

МАСЛО Олена Володимирівна –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
пров. Руставелі, 7, м. Харків

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена мовностилістичному аналізові ранньої творчості Олеся Гончара. Особливу увагу звернено на нариси, для яких характерний мовний образ Харкова – міста студентського буття, та оповідання, зокрема «Черешні цвітуть», «Іван Мостовий», «Пальма», «Орля», «Подруги». Акцентовано на засобах творення образності, серед яких виокремлено як асоціативно-образні поля, синонімічні ряди атрибутивів і дієслів із градаційною семантикою; кольорових, звукових і чуттєвих контрастах, епітетних і метафоричних конструкціях. Відзначено характерні ознаки ідіостилю письменника раннього періоду: публіцистична манера письма, символізація пейзажу, драматизація оповіді.

Ключові слова: мовотворчість Олеся Гончара, нарис, оповідання, асоціативно-образне поле, символ, імпресіоністичний пейзаж, синонімічний ряд, дієслівна метафора.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Безхутрий М. М. Літа молодії. Спогади про Олеся Гончара. Березіль. 1996. № 7 – 8. С. 170 – 183.
 2. Галич В. М. Новела Олеся Гончара «Пальма»: зародження екологічної проблематики у творчості письменника. Вісник Луганського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Сер. Філологічні науки. 2006. №1. С. 45 – 52.
 3. Головінов В. П., Гомон П. Л. Дзвін його душі. Духовні джерела Слобожанщини. Харків: Прапор, 1998. С. 113.
 4. Гончар О. Іван Мостовий. Літературний журнал. 1938. 5 травня. Київ – Харків: Держ. літ. вид-во. С. 86 – 92.
 5. Гончар О. Літературна канцелярія. Ленінська зміна. 1937. 1 квітня. С. 4.
 6. Гончар О. Про неповні та одноелементні речення в творах М. М. Коцюбинського. Учені записки: Зб. праць кафедри мовознавства. Харків: Видання ХДУ, 1940. № 20. С. 171 – 179.
 7. Гончар О. Про творчість М. Доленго. Ленінська зміна. 1937. 18 жовтня. С. 4.
 8. Гончар Олесь. Письменницькі роздуми. Олесь Гончар. Твори: У 6 т. Т. 6. Київ: Дніпро, 1979. С. 528 – 541.
 9. Гончар Олесь. Твори: в 12 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 8. 496 с.
 10. Гончар О. Твори: в 12 т. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 10: Листи. 805 с.
 11. Гончар О. Харьков, любовь моя! Красное знамя. 1967. 23 декабря. С. 2.
 12. Гончар О. Т. Щоденники: у 3 т. Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та передм. В. Д. Гончар. Київ, 2002. Т. 1: 1943 – 1967. 455с.
 13. Драч І. Ф. Олесь Гончар зблизька і на відстані. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). 2013. Вип. 16. С. 15 – 18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tkht_2013_16_4.
 14. Єрмоленко С. Я. Явив себе і свій час у мові. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. Київ: НДІУ, 2007. 444 с.
 15. Коваль В. Хата. Літературна Україна. 2000. 11 травня. С. 5.
 16. Ребро П. Гончар Олесь і Запоріжжя: Літ.-критич. ст., нариси, хроніка. Запоріжжя: Хортиця, 2001. 72 с.
 17. Фащенко В. В. Ранні новели Олеся Гончара. Радянське літературознавство. 1957. № 3. С. 21 – 31.
 18. Фащенко В. Гончар і Коцюбинський. Коцюбинський: Збірка праць тематичного студентського наукового гуртка по вивченню творчості М. М. Коцюбинського. Одеса: Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1961. С. 109 – 121.
 19. Шевельов Ю. Я – мене – мені… (і довкруги): [спогади]: У 2 т. Т. 1: В Україні. Харків; Нью-Йорк: Видання часопису «Березіль»; Вид-во М. П. Коць, 2001. 431 с.