• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: «І звідти, з синього неба, білосніжні перла летять…» (кольороназви у новелі Олеся Гончара «Залізний острів»)

Анотація: «І звідти, з синього неба, білосніжні перла летять…» (кольороназви у новелі Олеся Гончара «Залізний острів»)

Культура слова, 2018, № 88
УДК 81’38

ЯЦЕНКО Ніна Олександрівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: n.yats@ukr.net

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена розгляду семантики й образних можливостей колоративів у новелі О. Гончара «Залізний острів». Зʼясовано, що основний композиційний прийом, на якому тримається твір, – це контраст. Протиставлення невмирущої краси природи, життя й неприродності сталевого острова, старого проіржавілого корабля передають художні означення синій, сталевий. Кольороназви у різних граматичних формах відтворюють індивідуальноавторську картину світу, утворюють структури тропів. Деякі прикметники вжито з фауно- і флорономенами. Використання назв синього кольору домінує в мовній палітрі письменника.

Ключові слова: ідіостиль, кольороназва, контраст, семантика, художнє означення, граматична форма, образна структура, фауно- і флорономени, майстер.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гончар Олесь. Тронка: Роман в новелах. Київ: Рад. письменник, 1963. 344 с.
  2. Дончик В. Г. Український радянський роман. Рух ідей і форм. Київ: Дніпро, 1987. С. 427 – 436.
  3. Жулинський Микола. Українська література: творці і твори: учням, студентам, учителям. Київ: Либідь, 2011. 1152 с., іл.
  4. СУМ 1970 – 1980 – Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.
  5. Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ: Наук. думка, 1991. 140 с.