• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Ідеалема «памʼять» у лінгвософії Олеся Гончара (на матеріалі мови роману «Тронка»)

Анотація: Ідеалема «памʼять» у лінгвософії Олеся Гончара (на матеріалі мови роману «Тронка»)

Культура слова, 2018, № 88
УДК 81’38
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9765-497X

БИБИК Світлана Павлівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: У статті запропоновано аналіз мови роману О. Гончара «Тронка». Дослідження здійснено в контексті концептуально-знакового, архетипового розгортання ідеалеми «памʼять». Цей мовно-естетичний феномен представлено як взаємодію кількох асоціативно-образних ліній (субідеалем): земля, людина, мовно-предметні, мовно-психологічні знаки часу, історії України, зокрема південної. Кожну з цих ліній представлено з погляду лінгвософії мови прози О. Гончара, насамперед акцентовано увагу на актуалізації проблем збереження звʼязку з рідним краєм, народом, його культурою, на збереженні природи, усвідомленні панорами історії України у світовому культурному контексті.

Ключові слова: ідеалема, субідеалема, мікроідеалема, мова прози, мова О. Гончара, асоціативно-образна лінія, мовно-естетичний знак, мовно-предметний знак, мовно-психологічний знак, код нації, слово-символ, словесний образ, асоціативно-образний ряд.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гончар О. Твори в пʼяти томах. Київ: Дніпро, 1967. Т. 5: Тронка. Новели. С. 7 – 277.
  2. Гоян Я. Вступна стаття. Олесь Гончар: Біобібліографічний покажчик. Київ: Укр. письменник, 2013. С. 3 – 7.
  3. Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ: Наук. думка, 1991. 137 с.