• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Інтерпретація прецедентного імені в публіцистиці Олеся Гончара

Анотація: Інтерпретація прецедентного імені в публіцистиці Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161.2’38
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3328-4842

СИНИЦЯ Анастасія Сергіївна –
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, Київ, 01001
E-mail: SinitsaSinitsaSinitsa@gmail.com

Рубрика: Рецепція поглядів Олеся Гончара в історії української культури
Мова статті: українська

Анотація: Розвідка присвячена аналізові прецедентного імені Лесі Українки як культурно значущого феномена національно-мовної картини світу українців. Звернено увагу на внутрішній лексикон Олеся Гончара як мовної особистості, що відображає особливості сприйняття конкретної історико-культурної постаті, що стала мотиватором національно маркованого прецедентного імені. Експлікацію авторських вербальних асоціацій здійснено на основі аналізу статті, присвяченої 100-річному ювілеєві письменниці.

Ключові слова: Олесь Гончар, Леся Українка, прецедентний мотиватор, прецедентне імʼя.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дончик В. В імʼя України. Українська мова та література в школі. 1993. №4. С. 6.
 2. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля. Гончар Олесь. Твори: у 12-ти тт. Київ: Наук. думка, 2001. Т.1. С. 33–34.
 3. Забужко О. Notre Dame dʼUkraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ: Факт, 2007. 634 с.
 4. Ідзьо М. В. Мовні засоби експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ: дис. … к.філол.н., спеціальність 10.02.03 – словʼянські мови. Київ, 2016. 222 с.
 5. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики: монографія. Одеса: Аспропринт, 2006. 328 с.
 6. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.
 7. Селіванова О. О. Прецедентна мотивація номінативних одиниць. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке. Черкаси: Ю. Чабаненко, 2012. С. 108 – 118.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 • ОГ – Гончар О. Наша Леся. Гончар О. Твори: у 12-ти тт. Т. 9. Кн. 1. Публіцистика. Київ: Наук. думка, 2012. С. 256 – 265.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 тт. Київ: Наукова думка, 1970 – 1980.