• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Історія літературної мови в «Письменницьких роздумах» Олеся Гончара

Анотація: Історія літературної мови в «Письменницьких роздумах» Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 81’373.47:316.774
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4622-9559

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tetyana_kots@ukr.net

Рубрика: Олесь Гончар в історії української літературної мови
Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено бачення Олесем Гончаром шляхів розвитку української літературної мови, звернено увагу на визначальні особливості мовотворчості І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, В. Стефаника, О. Довженка, Ю. Яновського, В. Симоненка та ін. Розглянуто найважливіші критерії становлення літературної мови в звʼязку з історією української культури. Орієнтиром письменника і в художній творчості, і в житті було пошанування народних і літературних традицій, глибоке відчуття слова, пошук естетичних зразків мовного вираження, гармонійне поєднання змісту і форми, створення культурно-ціннісних, глибоко інтелектуальних і водночас зрозумілих і сприйнятних для суспільства класичних зразків українського письменства.

Ключові слова: історія літературної мови, мовна норма, художній стиль, стильова норма, народнорозмовна мова, естетика художнього слова, мовна особистість, національно-мовна свідомість.

ЛІТЕРАТУРА

  • Гончар. О. Будьмо гідними святинь. Високоліття. Олесю Гончару – 75. Київ: Український письменник, 1993. С. 201 – 203.
  • Гончар О. Письменницькі роздуми. Київ: Дніпро, 1980. 316 с.
  • Єрмоленко С. Я. Критерії літературної норми. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. А. та ін. Літературна норма і мовна практика. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. С. 20 – 30.
  • Слабошпицький М. І все-таки щаслива доля. Високоліття. Олесю Гончару – 75. Київ: Український письменник, 1993. С. 98 – 101.
  • Тютюнник Григір. Тяжке, але праведне щастя. Високоліття. Олесю Гончару – 75. Київ: Український письменник, 1993. С. 27 – 34.