• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Мовностилістичні засоби ліризму в новелах Олеся Гончара

Анотація: Мовностилістичні засоби ліризму в новелах Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161.2’38+821.161.2’06-32Гончар.08

ДАНИЛЮК Ніна Олексіївна –
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025
Е-mail: danyluk@eenu.edu.ua

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу мовностилістичних засобів ліризму в новелах О. Гончара. Зʼясовано, що ліризм та психологічна напруга досягнуті насамперед за допомогою таких мовностилістичних засобів: майстерно виписаних мовних образів людей і картин природи, художніх епітетів, влучних порівнянь, метафорперсоніфікацій, перифраз, новотворів, традиційних та оновлених фразеологізмів, авторських афоризмів, схвильованих монологів та діалогів, різноманітних повторів, нанизаних однорідних членів речення, ритмізованих синтаксичних конструкцій тощо, які формують естетичний ідеал літературної мови.

Ключові слова: мовностилістичні засоби ліризму, мовний образ людини, мовна картина природи, епітет, порівняння, метафораперсоніфікація, перифраза, новотвір, фразеологізм, афоризм, монолог, діалог, повтор, ритмізація, синтаксична конструкція.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко В. С. Збагачення й розвиток української мови в художніх творах О. Гончара. Мовознавство. 1978. № 2. С. 49 – 53.
 2. Галич В. Асоціоніми в поетиці О. Гончара. Дивослово. 1995. № 4. С. 23 – 25.
 3. Голота Л. Післяслово до збірки «Поетичний пунктир походу». URL: http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=honchar&page=pisliasl ovo&alist=skip
 4. Гончар О. Чари-Комиші: новели. Київ, 1975.
 5. Діалог Івана Драча з Михайлом Наєнком про постать Олеся Гончара. Слово Просвіти. 2017. 5 травня. C. 4.
 6. Єрмоленко С. Я. Творчість Олеся Гончара і мовно-естетична культура сучасника. Дивослово. 1998. № 7. С. 11 – 13.
 7. Пура Я. О. Вивчення мовностилістичних особливостей новели О. Гончара «Соняшники». Українська мова і література в школі. 1967. № 2. С. 41 – 45.
 8. Русанівський В. М. Історія української літературної: підруч. Київ, 2001.
 9. Семенчук І. Діалектика душі: О. Гончар – майстер психологічної новели. Прапор. 1960. № 12. С. 89 – 94.
 10. Сологуб Н. М. Цвіт художнього слова Олеся Гончара. Мовознавство. 1988. № 3. С. 21 – 26.
 11. Щербачук Л. Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів О. Гончара): автореф. дис. … канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 2000.