• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Типи лексичних експресивів в ідіолекті Олеся Гончара

Анотація: Типи лексичних експресивів в ідіолекті Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161.2.

БОЙКО Надія Іванівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
вул. Графська, 2, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600
E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Рубрика: Слово в художніх творах Олеся Гончара
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізові типів лексичних експресивів, які функціонують в ідіолекті Олеся Гончара. Установлено, що в мовотворчості письменника функціонально-семантична категорія експресивності репрезентована денотативно-конотативним, конотативним та образно-конотативним типами лексичних експресивів. У складі експресивів із образно-конотативним типом лексичної експресивності виокремлено три групи: 1) оказіональні слова; 2) лексичні одиниці з актуалізованими в контексті узуальними емотивно-оцінними значеннєвими планами; 3) метафоризовані (семантично похідні) лексичні одиниці, що постали центрами індивідуально-авторських тропеїчних структур. Зʼясовано, що в ідіолекті Олеся Гончара домінують лексичні одиниці з конотативним та образно-конотативним типами експресивності.

Ключові слова: експресивність, типи лексичних експресивів, макрокомпонент, семантика, ідіолект, Олесь Гончар.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979. 424 с.
  2. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: монографія. Ніжин: Видавництво «Аспект–Поліграф», 2005. 552 с.
  3. Гончар Олесь. Твори: У 7 т. Київ: Дніпро, 1987 – 1988. Т. 1. 1987. 550 с.; Т. 2. 1987. 717 с.; Т. 3. 1987. 559 с.; Т. 4. 1987. 589 с.; Т. 5. 1988. 487 с.; Т. 6. 1988. 703 с.; Т. 7. 1988. 656 с.
  4. Гриценко П. Ідіолект і текст. Лінгвостилістика: обʼєкт – стиль, мета – оцінка: Зб. наук. праць, присвячен. 70-річчю від дня народження професора С. Я. Єрмоленко. Київ, 2007.  С. 16– 43.
  5. Єрмоленко С. Я. Експресивність. Українська мова. Енциклопедія. Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. 3-є вид., зі змінами і доп. Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана. 2007. С. 175 – 176.
  6. Єрмоленко С. Я., Сологуб Н. М., Ожигова О. В. «Є в письменницькій майстерності свої особливості» (роздуми про мовостиль Олеся Гончара). Рідний край. 2008. № 1. С. 103 – 118.
  7. Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика : основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3 – 4. С. 112 – 125.