• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Лінгвостилістична рецепція роману-колажу Д. Кешелі «Родаки»

Анотація: Лінгвостилістична рецепція роману-колажу Д. Кешелі «Родаки»

УДК 811.161

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
член-кореспондент НАН
України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ,
01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net
ORCID: 0000-0002-9916-4915

Анотація

У статті здійснено лінгвостилістичну рецепцію твору Дмитра Кешелі «Родаки»; простежено формування ознак синкретичного ідіостилю, відтворення засобами місцевої говірки побутової культури закарпатського села, індивідуалізації мовно-художніх портретів персонажів, виявлення в зображуваних сценах, реаліях знаків конкретного історичного часу. Зосереджено увагу на мовних засобах створення комізму авторської оповіді, на поєднанні в художньо цілісній авторській оповіді комічного та інформативного, реально-приземленого, розмовно-зниженого і лірично-поетичного, високодуховного. Стилістичні різновиди авторської оповіді ґрунтуються на структурно-мовних та комунікативно – прагматичних можливостях української мови як засобу відтворення художньої дійсності, в якій реальне поєднується з уявним гротесковим, із глибинним психологічним, яке ословлює автор. Стилізація місцевої говірки має на меті не лише індивідуалізацію мови персонажів, а й маркування соціально-територіальної специфіки української мови в її часовому вимірі.

Ключові слова: синкретизм ідіостилю, роман-колаж, стилізація, місцева говірка, негативні конотації, комізм, ліризм, власні назви, мовні знаки часу.