• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019

Збірник «Культура слова» – №90, 2019

Збірник «Культура слова» – №90, 2019
Print ISSN 0201-419Х

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №11864-735Р від 19.10.2006 р. Міністерством юстиції України
На звороті збірника

Ключова тема випуску – українська художня проза другої половини ХХ століття (твори П. Загребельного, Л. Даєна, Д. Кешелі, А. Чапая, Ю. Іздрика) як фрагмент історії сучасної української літературної мови. Викладено погляди мовознавців на українську літературну мову в її взаємозв’язку з національною культурою. У науково-популярній формі представлено теоретичні питання стилістики художніх текстів, аксіологічної семантики публіцистичних текстів, лінгвокультурологічного змісту сучасних документальних кінотекстів. Актуалізовано маловідому інформацію з історії культури та писемності, зокрема щодо рецепції епістолярію Лесі Українки, щоденникових записів Тараса Шевченка. Запропоновано аналіз сучасних шкільних підручників з української мови із погляду реалізації в них комунікативних інтенцій сучасної української прози.

Збірник «Культура слова» – №90, 2019

Редакційна колегія


Головний редактор — С. Я. Єрмоленко
Заступник головного редактора — С. П. Бибик
Заступник головного редактора — А. Ю. Ганжа
Відповідальний секретар  — Г. М. Сюта
Відповідальний за випуск — Г. М. Сюта

А. М. Архангельська (Чехія)
С. О. Вербич
К. Г. Городенська
Т. А.  Коць
П. Ю. Гриценко
Є. А. Карпіловська
Н. О. Мех
Ірена Митник (Польща)
Василка Радева (Болгарія)
С. О. Соколова
В. М. Труб
Фелікс Чижевський (Польща)

ЗМІСТ

ЛІНГВОСОФІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ

Лінгвостилістична рецепція роману-колажу Д. Кешелі «Родаки»
Єрмоленко Світлана
Культура слова, 2019, 90: 7 – 17 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовні експерименти Павла Загребельного
Голікова Наталія
Культура слова, 2019, 90: 18 – 29 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Ідеалема «свій – чужий» у мовомисленні українського мігранта (на матеріалі роману А. Чапая «Понаїхали»)
Бибик Світлана
Культура слова, 2019, 90: 30 – 45 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

«…Попливла, наче чорна лебідка» (метафоричний портрет жінки у прозі Юрія Винничука)
Сенькович Ольга
Культура слова, 2019, 90: 46 – 54 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Інтертекстуальні одиниці в прозі Юрія Іздрика
Назаренко Оксана
Культура слова, 2019, 90: 55 – 64 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовні знаки чорнобильської доби в повісті Л. Даєна «Чорнобиль – трава гірка»
Гоцинець Ірина
Культура слова, 2019, 90: 65 – 77 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

СЛОВО В ПОЕТИЧНОМУ ТВОРІ

Літературна творчість Пантелеймона Куліша: ціннісний вимір
Мех Наталія
Культура слова, 2019, 90: 78 – 85 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Звук в індивідуальній поетичній картині світу Миколи Вінграновського
Іваненко Ірина
Культура слова, 2019, 90: 86 – 95 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Лінгвокультурний концепт «Київ» у поетичній мові Миколи Зерова
Палаш Альона
Культура слова, 2019, 90: 96 – 103 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

ТЕОРЕТИЧНА СТИЛІСТИКА

Українські поетичні покоління другої половини ХХ століття: мовно-естетичний аналіз
Дядченко Ганна
Культура слова, 2019, 90: 104 – 119 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Прецедентні висловлення в сучасній українській політичній риториці
Сюта Галина
Культура слова, 2019, 90: 120 – 131 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Онтологія війни й миру в мовно-інформаційному просторі сьогодення
Коць Тетяна
Культура слова, 2019, 90: 132 – 149 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Поліфонізм оповідності в документальному кінотексті (на прикладі фільмів про П. Тичину, М. Рильського, В. Сосюру)
Ганжа Ангеліна
Культура слова, 2019, 90: 150 – 164 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Універсальні та національні прецедентні феномени в заголовках українських медійних видань
Петренко Анастасія
Культура слова, 2019, 90: 165 –175 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ І ПИСЕМНОСТІ

«Рокові» свята в епістолярних текстах Лесі Українки: Різдво
Богдан Світлана
Культура слова, 2019, 90: 176 – 189 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Рецепція особистості Михайла Щепкіна в лінгвосвідомості Тараса Шевченка (на матеріалі «Щоденника»)
Сирко Ірина
Культура слова, 2019, 90: 190 – 198 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

Комунікативні інтенції сучасних прозових текстів у підручниках з української мови
Хоменко Олександр, Галактіонова Надія
Культура слова, 2019, 90: 199 – 209 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF