• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Літературна творчість Пантелеймона Куліша: ціннісний вимір

Анотація: Літературна творчість Пантелеймона Куліша: ціннісний вимір

УДК 811.161.2

МЕХ Наталія Олександрівна,
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України,
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: mno_logos@ukr.net
ORCID: 0000-0002-5846-505X

Анотація

У статті зроблено спробу осмислити аксіологічний вимір літературної творчості П. Куліша. Висвітлено його філософські та світоглядні шукання й переконання. Детально розглянуто резонансний роман «Чорна рада» і його історичне тло. Проаналізовано твір «Повість про український народ», в якому відображено послідовну національно-патріотичну позицію, акцентовано на головних віхах українського минулого.

Ключові слова: аксіологічний вимір, культурний простір, ціннісні домінанти, історичне тло.

Література
 1. Єфремов С. Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 1993.
 2. Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української цивілізації. Київ: Генеза, 2017.
 3. Куліш П. Повість про український народ. Тернопіль: Терно-граф, 2016.
 4. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена од світу поезія. Хроніка 2000: Наш край. Київ, 1993. Вип. 6 (8). С. 144.
 5. Куліш П. Чорна рада: роман. Київ, 2009.
 6. Солод Ю. Український будитель. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження П. Куліша. Київ, 2000.
 7. Стріха М. Пантелеймон Куліш і його «Чорна рада». Куліш П. Чорна рада: роман. Київ, 2009.
 8. Щербатюк О. Культурологічні погляди П. Куліша в світлі сучасного українознавства. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження П. Куліша. Київ, 2000.