• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Мовні експерименти Павла Загребельного

Анотація: Мовні експерименти Павла Загребельного

УДК 811.161.2’42

ГОЛІКОВА Наталія Сергіївна,
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010
E-mail: nataliaholikova62@ gmail.com
ORCID: 0000-0003-4157-1275

Анотація

Досліджено семантичну структуру лексеми «стовп» у мові художньої прози П. Загребельного, виявлено специфіку її символьних значень. Проаналізовано лінгвостилістичні функції полісеманта в історичних романах і творах про сучасність письменника. Схарактеризовано риторичні фігури, що в романі «Стовпо-творіння» П. Загребельного є наслідком мовних експериментів зі словом «стовп». Визначено лексико-тематичні лінії з домінантою «стовп» у текстово-польовій структурі твору. Індивідуально-авторські фігури мови комплексно проаналізовано в межах лінгвостилістики, неології, літературної ономастики.

Ключові слова: семантична структура слова, стилістема, оказіоналізм, мовна гра, літературно-художній антропонім.

Література
 1. Аксенова О. Языковая игра как лингвистический эксперимент поэта. URL: http:/www.levin.rinet.ru/ABOUT/Aksenova1.html
 2. Бєлєхова Л. І. Словесно-поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії). Херсон: Айлант, 2002.
 3. Гусейнов Г. Скіфське золото з таємничих курганів. Спогади про Павла Загребельного. Харків: Фоліо, 2010. С. 170 – 180.
 4. Нестерук С. М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Кіровоград, 2001.
 5. Пашунова Л. О. Про лексико-тематичні лінії як компоненти польової структури тексту. Мовознавство. 1989. № 6. С. 44 – 47.
 6. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. Київ: Наук. думка, 1988.

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
 • Вигнання з раю – Загребельний П. А. Вигнання з раю: Романи. Київ: Рад. письменник, 1986.
 • ВТССУМ 1 – Великий тлумачний словник сучасної української мови. Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. Київ: Дніпро, 2009.
 • ВТССУМ 2 – Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009.
 • Диво – Загребельний П. А. Диво: Роман. Харків: Фоліо, 2006.
 • Дума про невмирущого – Загребельний П. А. Дума про невмирущого. Харків: Фоліо, 2003.
 • Європа 45 – Загребельний П. А. Європа 45. Харків: Фоліо, 2002.
 • З погляду вічності – Загребельний П. А. З погляду вічності. Твори в шести томах. Т. 6. Київ: Дніпро, 1981.
 • Зло – Загребельний П. А. Зло. Харків: Фоліо, 2008.
 • Південний комфорт – Загребельний П. А. Південний комфорт. Харків: Фоліо, 2004.
 • Розгін – Загребельний П. А. Твори в двох томах. Том 1. Розгін. Київ: Дніпро, 1984.
 • Роксолана – Загребельний П. А. Роксолана: історичний. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013.
 • Смерть у Києві – Загребельний П. А. Твори в двох томах. Том 2. Смерть у Києві. Первоміст. Київ: Дніпро, 1984.
 • Стовпо-творіння – Загребельний П. А. Стовпо-творіння; Кавтаклізма. Харків: Фоліо, 2005. 286.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.
 • Тисячолітній Миколай І – Загребельний П. А. Тисячолітній Миколай. Ч. І. Харків: Фоліо, 2003.
 • Тисячолітній Миколай ІІ – Загребельний П. А. Тисячолітній Миколай. Ч. ІІ. Харків: Фоліо, 2004.
 • Юлія – Загребельний П. А. Юлія, або Запрошення до самовбивства.
 • Харків: Фоліо, 2003.
 • Я, Богдан – Загребельний П. А. Я, Богдан. Харків: Фоліо, 2008.

 

Статтю отримано 01.12.2019