• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Мовні знаки чорнобильської доби в повісті Л. Даєна «Чорнобиль – трава гірка»

Анотація: Мовні знаки чорнобильської доби в повісті Л. Даєна «Чорнобиль – трава гірка»

УДК 811.161.2’42

ГОЦИНЕЦЬ Ірина Львівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземної мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100;
E-mail: hotsynets@ukr.net
ORCID: 0000-0002-8201-2712

Анотація

У статті на матеріалі документальної повісті Леоніда Даєна «Чорнобиль – трава гірка» із погляду формування специфічно «чорнобильського» словника, підпорядкованого вербалізації актуальної для українського соціуму теми аварії на Чорнобильській АЕС, простежено стилістичну актуалізацію й змістово-оцінну динаміку мовних знаків чорнобильської доби. Висвітлено механізми образно-експресивного розвитку власної назви Чорнобиль. Відзначено типи змістово-оцінної трансформації традиційних образів, які потрапляють у поле семантичної дії номінації Чорнобиль.

Об’єктами аналізу стали часово й тематично маркована лексика і фразеологія, а також стилістичні прийоми опису аварії на ЧАЕС. Зокрема, акцентовано на особливостях контекстуального освоєння одиниць термінологічного характеру – зона, атом, радіація, радіаційний тощо. З’ясовано особливості їхнього семантикооцінного переосмислення при входженні в художньо-документальний текст.

Наголошено на послідовній публіцистичній риториці мовоопису чорнобильських подій, особливо мовного портретування людей – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Ключові слова: мовний знак, номінація Чорнобиль, чорнобильський словник, семантична структура номінації, розширення семантичного обсягу номінації, аксіологічний зміст, епітет, метафора.

Література
  1. Бойко Л. Документально-художня епіка Чорнобиля. Радянське літературознавство. 1988. № 3. С. 3 – 20.
  2. Даєн Л. Чорнобиль – трава гірка. Київ: Веселка, 1988.
  3. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ: Інститут української мови НАН України, 2009.
  4. Сорока М. Автографи серця Леоніда Даєна. URL: https://dt.ua/ personalities/avtografi -sercya-leonida-dayena-266607_.html         (дата звернення: 19.01.2018).
  5. Сюта Г. М. ЧОРНОБИЛЬ – константа української мовно-поетичної свідомості. Мовознавство. 2007. № 4 – 5. С. 44 – 49.