• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: «…Попливла, наче чорна лебідка» (метафоричний портрет жінки у прозі Юрія Винничука)

Анотація: «…Попливла, наче чорна лебідка» (метафоричний портрет жінки у прозі Юрія Винничука)

УДК 811.161.2’42

СЕНЬКОВИЧ Ольга Романівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету
«Львівська політехніка» , вул. С. Бандери 55, м. Львів, 79000
E-mail: olyak4me@ukr.net
ORCID: 0000-0003-3895-1082

Анотація

У статті констатовано, що твори сучасного автора Юрія Винничука становлять знаковий фрагмент української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття. На матеріалі романів «Мальва Ланда» та «Весняні ігри» продемонстровано специфіку індивідуального мовомислення прозаїка, зокрема у царині мовного портретування жінки.

На підставі здійсненого розгляду стилістичних засобів мовнохудожнього портретування жінки у прозі Юрія Винничука виявлено продуктивні способи метафоризації з використанням номінацій птахів, рослин, предметів побуту тощо.

Ключові слова: проза Юрія Винничука, мовний портрет жінки, метафоризація, метафорична модель, вторинна номінація.

Література
 1. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005.
 2. Винничук Ю. Весняні ігри в осінніх садах. Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2005.
 3. Винничук Ю. Мальва Ланда. Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2004.
 4. Войтович В. М. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002.
 5. Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. Київ: Наук. думка, 1987.
 6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури. Київ: Довіра, 2006
 7. Потапенко О.І, Дмитренко М.К. та ін. Словник символів. Київ: Народознавство, 1997.
 8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. 2-е изд. Москва: Междунар. отношения, 2002.
 9. Сирко І. М. Символіка українських народних балад: автореф. дис. канд.філол. наук. Київ, 2003.
 10. Таланчук О. М. Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. Дис. .. доктора філол. наук. 10.01.07. Київ, 1999.