• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Прецедентні висловлення в сучасній українській політичній риториці

Анотація: Прецедентні висловлення в сучасній українській політичній риториці

УДК 811.161.2’38

СЮТА Галина Мирославівна,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
Е-mail: syutag@i.ua
ORCID:0000-0003-3273-164

Анотація

Політична риторика – виразно соціоцентричний за своєю природою дискурс. У текстах, які репрезентують цей дискурс, відбувається маніпулятивне переживання мовно-ментальних цінностей попередньої культури.

Основні аспекти прагматики прецедентних висловлень у мові політичної риторики – аргументативність, маніпулятивність і полемічність. Комунікативно-оцінними одиницями мови політики є і невідомі для широкого загалу сентенції (вони засвідчують інтелектуальність, освіченість політиків-мовців), і впізнавані прецедентні висловлення. Вживання останніх забезпечує ефект комунікативної близькості, реалізацію комунікативної ситуації в аксіологічних координатах «свій – чужий».

Набір уживаних у мові політики прецедентних висловлень та їх сприйнятність адресною аудиторією є показником сумірності індивідуальних, соціальних або національних культуротаксисів.

Ключові слова: політична риторика, прецедентне висловлення, прагматика предецентного висловлення, аргументативність, маніпулятивність, полемічність.