• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Рецепція особистості Михайла Щепкіна в лінгвосвідомості Тараса Шевченка (на матеріалі «Щоденника»)

Анотація: Рецепція особистості Михайла Щепкіна в лінгвосвідомості Тараса Шевченка (на матеріалі «Щоденника»)

УДК 811.161.2’42

СИРКО Ірина Мирославівна,
кандидат філологічних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100;
E-mail: irynasyrko@ukr.net
ORCID: 0000-0002-7622-425X

Анотація

У статті досліджено специфіку рецепції особистості Михайла Щепкіна у лінгвосвідомості Тараса Шевченка.

Продемонстровано, що основу антропонімікону творів Т. Шевченка, зокрема «Щоденника», становлять імена сучасників письменника, які відігравали важливу роль у його житті. Семантично-оцінні парадигми цих власних назв репрезентовані крізь призму індивідуального сприймання й індивідуального світогляду Т. Шевченка, вони переконливо виявляють його ставлення до згадуваних осіб у конкретних життєвих, побутових, комунікативних ситуаціях.

Акцентовано домінування позитивних оцінок постаті М. Щепкіна, що оприявнюють його рецепцію як щирої людини, талановитого актора, близького друга. Актуальні для таких контекстів змістотвірні архісеми ‘людяність’, ‘порядність’, ‘талановитість’, ‘товариськість’ визначають позитивну оцінність контекстів, у яких згадано ім’я Михайла Щепкіна, і формують загальне емотивне значення однойменного антропонімного концепту.

Ключові слова: лінгвосвідомість, мова «Щоденника» Тараса Шевченка, рецепція, особистість М. Щепкіна, антропонімний концепт.

Література
  1. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ: Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
  2. Космеда Т. А. Ego і AlterEgo Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу. Дрогобич: Коло, 2012.
  3. Космеда Т. А. Концепт Даль в тексте дневника Т. Г. Шевченко. Володимир Даль і сучасна філологія: Наук. збірник. Львів, 2001.
  4. Мельниченко В. Тарас Шевченко: «Мій великий друг Щепкін». Москва: ОЛМА Медіа Груп, 2008.
  5. Шевченко Т. Г. Журнал. Зібрання творів: у 6 т. Київ, 2003. Т. 5. С. 9 – 187.