• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Онтологія війни й миру в мовно-інформаційному просторі сьогодення

Анотація: Онтологія війни й миру в мовно-інформаційному просторі сьогодення

УДК 811.161.2’38

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
Е-mail: tetyana_kots@ukr.net
ORCID: 0000-0003-4622-9559

Анотація

У статті проаналізовано філософсько-оцінну парадигму мовних засобів на позначення одвічних і актуальних в умовах сьогодення України понять війна, мир. Простежено реалізацію в мовно-інформаційному просторі сьогодення функціонально-стилістичного потенціалу мови для вираження соціально-політичного і філософського протистояння ворожих сторін в контексті поділу цінностей на свої і чужі. Проаналізовано лексику, прецедентні одиниці, метафори, епітети, що є показовими для сучасних текстів ЗМК і які є виразниками лінгвософії національної суспільної свідомості.

Ключові слова: семантика, лексика, оцінні засоби, прецедентні одиниці, синоніми, філософія мови.

Література
  1. Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол. Київ: Кліо, 2018.
  2. Парахонський Б., Яворська Г. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл. Київ: НІСД, 2019.
  3. Фурʼє, Франсуа Шарль Марі. Філософський енциклопедичний словник. В. І. Шинкарук (голова редколегії). Київ: Абрис, 2002.
  4. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс. Мова. Культура. Влада. Київ, 2000.
  5. Building a British military fi t for future challenges rather than past confl icts. Speech by General Sir Nicholas Houghton, Chief of the Defence Staff  (16.09.2015).
  6. URL: https:// www.gov.uk/government/speeches/building-a-britishmilitary-fi t-for-future-challengesrather-than-past-confl icts. 2018.