• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Комунікативні інтенції сучасних прозових текстів у підручниках з української мови

Анотація: Комунікативні інтенції сучасних прозових текстів у підручниках з української мови

УДК 811.161.2’42:821.161.2-3.09(075)

ХОМЕНКО Олександр Анатолійович,
кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Музей української революції 1917 – 1921 років» Національного музею історії України, вул. Володимирська, 57, м. Київ, 01030
E-mail: 1917mur@ukr.net
ORCID: 0000-0001-5112-7376

ГАЛАКТІОНОВА Надія Михайлівна,
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: lykera@ukr.net
ORCID: 0000-0002-5559-5545

Анотація

У статті проаналізовано чотири сучасні підручники з української мови, досліджено способи розгортання дискурсивності сучасної української прози в практиці підручникотворення. Подано рекомендований перелік авторів, яких було б доречно використовувати в сучасному підручнику. Продемонстровано як комунікативні рівні концептуалізації сучасної прози безпосередньо поєднуються із соціокультурними парадигмами мовотворення.

Ключові слова: підручник, тексти, дискурсивність, соціокультурність, українська проза, письменники-мовотворці, домінанти.

Література
 1. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Грамота, 2019.
 2. Білецький О. Міжнародне значення української літератури. Літературна газета. Київ, 1946. 28 березня.
 3. Герасименко Н. Популярна література кінця XX – початку XXІ ст. ‒ Тернопіль: Джура, 2010.
 4. Герасименко Н. Словами очевидців: література від Євромайдану до війни. Тернопіль: Джура, 2019.
 5. Глазова О. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019.
 6. Голуб Н. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі. Український педагогічний журнал. Київ, 2015. № 1. С. 107 – 119.
 7. Голуб Н., Горошкіна О., Новосьолова В. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка, 2019.
 8. Заболотний О., Заболотний В. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Ґенеза, 2019.
 9. Кіщенко А. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем у сучасній українській прозі. Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2017. Т. 22. С. 78 – 84.
 10. Курило О. Початкова граматика української мови. Частина ІІ. Львів – Вінниця: Видавництво «Поділля», 1921.
 11. Новосьолова В. Підручник української мови для 8-го класу як засіб формування комунікативно компетентного учня. Проблеми сучасного підручника. Збірник наукових праць. Київ, 2016. С. 287 – 298.
 12. Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями. Санкт-Петербург: В типографии В. Плавильщикова, 1818.
 13. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період. Київ: ВЦ «Академія», 2008.
 14. Шляхова В. Українознавче наповнення нового покоління підручників рідної мови. Українознавство. Київ, 2008. № 4. С. 170 – 173.